وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

BackEnd Performance Optimization

سرفصل های دوره

Application Performance Optimization, DataBase Performance, Code Performance, Cache,Performance KPIs,Performance Testing


1. Introduction
 • 1. Introduction

 • 2. System Hardware Performance - Network & IO
 • 1. Introduction
 • 2. CPU
 • 3. Cache
 • 4. Memory Usage or RAM Capacity
 • 5. Disk Capacity and Disk IO
 • 6. NetworkIO
 • 7. Summary

 • 3. Application Performance Key Metrics
 • 1. Introduction
 • 2. KPIs
 • 3. Availability UpTime
 • 4. Conceptually measuring AvailabilityUptime
 • 5. Response Time or Latency
 • 6. Conceptually Measuring Response Time
 • 7. Throughput
 • 8. Conceptually Measuring Throughput
 • 9. Error Rate
 • 10. Conceptually Measuring Error Rate
 • 11. Summary

 • 4. Monitoring and Profiling
 • 1. Introduction
 • 2. Profiling Techniques and Profilers
 • 3. Summary

 • 5. Database Performance Optimisation
 • 1. Introduction
 • 2. ACID and BASE
 • 3. Choosing the right data store
 • 4. Connection Pooling
 • 5. Query Optimization
 • 6. Indexing
 • 7. Summary

 • 6. Code and Memory Optimization
 • 1. Introduction
 • 2. Using the right Data Structures
 • 3. Save Memory
 • 4. Optimize Concurrent Code
 • 5. Leveraging Async
 • 6. Using right IO mechanism
 • 7. Summary

 • 7. Caching and Caching Strategies
 • 1. Introduction
 • 2. Client Side Caching
 • 3. Client Side Caching strategies
 • 4. Server Side Caching
 • 5. Server Side Caching stratagies
 • 6. CND
 • 7. Other Hacks
 • 8. Summary
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 35785
  حجم: 648 مگابایت
  مدت زمان: 253 دقیقه
  تاریخ انتشار: 11 اردیبهشت 1403
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید