وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

AWS CDK v2: A Comprehensive Guide | Typescript

سرفصل های دوره

Learning AWS CDK Version 2, in Typescript with 25+ demonstrations and examples.


1 - Introduction
 • 1 - CDK Overview
 • 2 - Course Overview

 • 2 - Basics
 • 1 - Core Concepts.html
 • 3 - Optional Concepts.html
 • 4 - Optional AWS CloudFormation 101
 • 5 - How does CDK Work
 • 6 - Optional AWS CLI 101
 • 7 - AWS CDK CLI
 • 8 - References.html

 • 3 - Developing first CDK App
 • 9 - AWS Prerequisites.html
 • 10 - Setup AWS CLI
 • 11 - Setup AWS CDK
 • 12 - Setup Typescript
 • 13 - Optional AWS S3 101.html
 • 14 - Developing first CDK App
 • 15 - References.html

 • 4 - Constructs
 • 16 - Constructs
 • 17 - Optional AWS Lambda 101.html
 • 18 - Demo Using L1 Constructs
 • 19 - Demo Using L2 Constructs
 • 20 - Demo Using L3 Constructs
 • 21 - Creating your own Construct.html

 • 5 - Apps Stacks
 • 22 - Apps
 • 23 - Stacks
 • 24 - Demo Creating Multiple Tasks
 • 25 - Demo Grouping Multiple Tasks
 • 26 - Demo Nested Stacks
 • 27 - Stacks API.html

 • 6 - Environments
 • 28 - Environments
 • 29 - Demo Environments using Profiles
 • 30 - Demo Environments with Code
 • 31 - Demo Environments with Environment Variables

 • 7 - Resources
 • 32 - Resources Identifiers
 • 33 - Referencing Resources
 • 34 - Demo Referencing resources inside the same stack
 • 35 - Demo Referencing resources in different stacks
 • 36 - Removal Policy
 • 37 - Demo Removal Policy

 • 8 - Tags
 • 38 - Tagging
 • 39 - Demo Tag Resources
 • 40 - Demo Tag Resources with Priority
 • 41 - Advanced Tagging.html

 • 9 - Assets
 • 42 - Assets
 • 43 - Demo AWS S3 Assets
 • 44 - Demo Docker Image Assets Notes.html
 • 45 - Optional AWS ECR 101
 • 46 - Optional AWS Fargate 101
 • 47 - Optional AWS ECS 101.html
 • 48 - Demo Docker Image Assets

 • 10 - Permissions
 • 49 - CDK Permissions Grants
 • 50 - CDK Permissions Roles Policies
 • 51 - CDK Permissions Notes.html

 • 11 - Context
 • 52 - Context Overview
 • 53 - Demo Context and Caching
 • 54 - Context for Custom Configuration
 • 55 - Reference.html

 • 12 - Additional Concepts
 • 56 - Aspects
 • 57 - Demo Assets

 • 13 - Testing
 • 58 - Testing CDK Applications
 • 59 - Demo Basic Testing
 • 60 - Demo Testing with Match
 • 61 - Demo Testing Snapshots

 • 14 - Best Practices
 • 62 - Best Practices Code Repository
 • 63 - Best Practices CDK Constructs
 • 64 - Best Practices CDK Application

 • 15 - Conclusion References
 • 65 - API Reference
 • 66 - AWS CDK Examples
 • 67 - Constructs Hub AWS Solution Constructs
 • 68 - Demo Code Examples
 • 69 - Conclude

 • 16 - Examples
 • 70 - AWS Fargate Sample Implementation using AWS CDK
 • 71 - AWS ECS and EC2 Sample Implementation using AWS CDK
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 27517
  حجم: 1263 مگابایت
  مدت زمان: 301 دقیقه
  تاریخ انتشار: 27 آذر 1402
  دیگر آموزش های این مدرس

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید