وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Automotive Electronics

سرفصل های دوره

Understanding Diodes, Transistors, Sensors, Switches, and Modules


1. Diodes
 • 1. What is a diode
 • 2. Diodes act like an open or closed switch
 • 3. Demo - Diode turn on voltages
 • 4. Forward and reversed bias
 • 5. Demo - forward and reversed bias
 • 6. Diodes used to reduce voltage spikes

 • 2. Transistors
 • 1. Transistors
 • 2. Transistor Compared to a Relay
 • 3.1 Automotive Electronics - Transistors 2.pdf
 • 3. Demo - Transistor used like a Relay

 • 3. Information Circuits and Modules
 • 1. Information Circuits and Module Inputs and Outputs
 • 2. Power Side and Ground Side Switch Circuits
 • 3. Modules, Inputs and Outputs
 • 4.1 door lock information circuit (time 0 00 00;00).zip
 • 4. Door Lock Information Circuit
 • 5.1 door lock information circuit (time 0 00 00;00).zip
 • 5. Door Lock Information Circuit Diagnosis

 • 4. Temperature Sensors
 • 1. Temperature Sensos Explained
 • 2.1 temperature sensors - math.zip
 • 2. Understanding How the Temperature Sensor Works
 • 3. What the Incorrect Thermistor Circuit Readings Mean
 • 4. Thermistor - Demo 1
 • 5. Thermistor - Demo 2

 • 5. Position Sensors
 • 1. Position Sensor Explained
 • 2. Position Sensor Diagnosis
 • 3. Position Sensor Demo - Part 1
 • 4. Position Sensor Demo - Part 2
 • 5. Position Sensor Demo - Part 3

 • 6. Module Output Control
 • 1. One Input Controlling One Output
 • 2. Two Inputs Controlling One Output
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 27516
  حجم: 812 مگابایت
  مدت زمان: 103 دقیقه
  تاریخ انتشار: 27 آذر 1402
  دسته بندی محصول

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید