وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Automated Machine Learning for Citizen Data Scientists

سرفصل های دوره

Launchpad for Citizen Data Scientists, Augmented Analysts, Data Storytellers and Insight Translators with PyCaret


1 - Introduction
 • 1 - How this course is organised
 • 2 - What is a Citizen Data Scientist
 • 3 - Which type of Citizen Data Scientist are you
 • 4 - Who is the instructor
 • 5 - 2 keys to maintain learning momentum
 • 6 - Your first Google Colab Account
 • 7 - PyCarets 55 inbuilt datasets
 • 8 - How to get the most out of this course

 • 2 - Supervised Learning Regression and Classification
 • 9 - Introduction to PyCaret
 • 10 - How is AutoML so accessible to all the secret
 • 11 - Regression with PyCaret the House Dataset demonstration
 • 11 - pycaretregression-housesaleprice.zip
 • 12 - Classification with PyCaret the Wine Dataset demonstration
 • 12 - winepycaretclassification.zip

 • 3 - Unsupervised Learning Clustering
 • 13 - What is Clustering
 • 14 - Indepth Demonstration Pokemon
 • 14 - pokemon-pycaretclustering.zip

 • 4 - Working with Text
 • 15 - Demonstration 1 Text Classification Easy
 • 15 - simple-textclassificationwithtextblob-cat-dog.zip
 • 16 - Demonstration 2 Text Classification Medium
 • 16 - medium-textclassificationwithtextblob-historygeography.zip
 • 17 - Demonstration 3 Capturing nuances in Sentiment Analysis using VaderSentiment
 • 17 - capturingnuance-vadersentiment.zip

 • 5 - Pattern Recognition in Categorical Information
 • 18 - Introduction to Association Rule Mining
 • 19 - Efficient Apriori with travel destination information
 • 19 - efficientapriori-storetransactions-1.zip

 • 6 - Outliers Working with Anomalous Data
 • 20 - What is Anomaly Detection
 • 21 - Time Series Anomaly Detection Apple Stock Data Demonstration
 • 21 - timeseriesanomalydetection-applestockdata.zip

 • 7 - Conclusion Championing an Ecosystem that Empowers Citizen Data Scientists
 • 22 - Ways to advocate for investment into a citizen data science ecosystem
 • 23 - Your Citizen Data Science journey
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 27515
  حجم: 2204 مگابایت
  مدت زمان: 204 دقیقه
  تاریخ انتشار: 27 آذر 1402

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید