وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Architecture post production in Photoshop Zero to Advanced

سرفصل های دوره

1 - Chapter 1
 • 1 - Promotion Video
 • 2 - AnalyzingProject
 • 3 - Open Image and Save PSD
 • 4 - Fixing Camera Angle with Camera Raw Filter
 • 5 - Fix Camera Angle by Free Transform Tool
 • 6 - Fix Burned Surfaces with Camera Raw Filter
 • 7 - Fix Burned Surfaces Manually
 • 8 - Sky Replacement Automatically
 • 9 - Sky Replacement Manually
 • 10 - Add Sky Reflection on Waterpool
 • 11 - Overall Color Adjustments
 • 12 - Detail Enhancement and adding Vignette effects
 • 13 - Preparing file for Print Web
 • Exersise Chapter 01.zip

 • 2 - Chapter 2
 • 2 - Chapter 2.zip
 • 14 - Introduction Preparing Project File
 • 15 - Adding Alpha for Sky Replacement Overall Light Adjusting
 • 16 - Add Sky Reflection In Windows
 • 17 - Add Birds Branches
 • 18 - Add Raindrops Method 1
 • 19 - Add Raindrops Method 2
 • 20 - Floor Reflection
 • 21 - Adding Mist
 • 22 - Adding Tree Background
 • 23 - Adding Grass
 • 24 - Adding Peoples
 • 25 - Overall Adjustments
 • 26 - Final Adjustments

 • 3 - Chapter 3
 • 3 - Chapter 3.zip
 • 27 - Introduction Adjusting
 • 28 - Adjust Grass Color Lights
 • 29 - Adjusting Sky Vegetations
 • 30 - Add God rays
 • 31 - Adding Background Treelines
 • 32 - Add Birds
 • 33 - Final Adjustments Publishing

 • 4 - Chapter 4
 • 34 - Chapter04-ProjectFiles.zip
 • 34 - Introduction Vanishing Point
 • 35 - Sky Replacement
 • 36 - Add Buildings
 • 37 - Add Street Asphalt
 • 38 - Add Roadblocks
 • 39 - Add Grass
 • 40 - Add Vegetation
 • 41 - Finishing Road Asphalt
 • 42 - Add Bushes
 • 43 - Street Lights Part 1
 • 44 - Street Lights Part 2
 • 45 - Add Cars
 • 46 - Fix Windows Transparency
 • 47 - Buildings Readjustments
 • 48 - Add Traffic Cone
 • 49 - Interior Ceiling Lights
 • 50 - Add Interior Details
 • 51 - Cleanup Buildings
 • 52 - Add Airplane
 • 53 - Buildings Reflection
 • 54 - Add Cars Traffic Cones Reflection
 • 55 - Add Street Lights Bushes Reflection
 • 56 - Migrate to new Document for better performance
 • 57 - Add Lens Flare for Lights
 • 58 - Add Car Lights
 • 59 - Add Light Trails
 • 60 - Project Final Adjustments

 • 5 - Chapter 5
 • 61 - Chapter05-Exersise.zip
 • 61 - Perspective Warp
 • 62 - Vanishing Point in Advanced
 • 63 - Smart Objects Tips
 • 64 - Content Aware Fill
 • 65 - Hue Saturation Tips
 • 66 - Puppet Warp
 • 67 - Quick Switch Mode
 • 68 - Perspective Shading Intro
 • 53,700 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 20456
  حجم: 12999 مگابایت
  مدت زمان: 649 دقیقه
  تاریخ انتشار: 15 مهر 1402

  53,700 تومان
  افزودن به سبد خرید