وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Applied Mechanics for Engineering Students

سرفصل های دوره

A Foundation Course to become an expert in Applied Mechanics-with Regular Updates


1. Introduction
 • 1. Welcome to the Course - Applied Mechanics
 • 2. Introduction to Applied Mechanics

 • 2. Statics of Rigid Bodies
 • 1. System of Forces
 • 2. Resultant, Equilibrium, and Equilibrant
 • 3. Composition and Resolution of Forces

 • 3. Beams and Support Reactions
 • 1. Beams, Supports and Reactions

 • 4. Kinematics of Rigid Bodies
 • 1. Types of Motion
 • 2. Speed, Velocity and Acceleration
 • 3. Introduction to Projectiles
 • 4. Numerical Example of Projectiles
 • 5. Numerical Example Kinematics of Particles
 • 6. Numerical Example of Freely falling Bodies
 • 7. Numerical Example Kinematics of Rigid Bodies
 • 8. Numerical Example of Kinematics
 • 9. Numerical Example of Curvilinear Motion
 • 10. Numerical Example of Angular Velocity and Angular Acceleration

 • 5. Kinetics of Rigid Bodies
 • 1. Numerical Example of Collision of Elastic Bodies
 • 2. Numerical Example of Collision of Elastic Bodies

 • 6. Work, Energy, and Power
 • 1. Introduction to Work, Energy, and Power
 • 2. Numerical Example of Kinetic Energy of Wheel

 • 7. Impulse and Momentum
 • 1. Introduction to Impulse and Momentum
 • 2. Introduction to Collision of Elastic Bodies
 • 3. Numerical Example of Collision of Elastic Bodies
 • 4. Numerical Example of Collision of Elastic Bodies

 • 8. Simple stresses and strains
 • 1. Numerical Example of Stepped Bar

 • 9. Stresses in Compound bars
 • 1. Numerical Example of Compound Bars
 • 2. Numerical Example of Compound Bars with a Gap

 • 10. Thermal Stresses
 • 1. Numerical Example of Thermal Stress-Supports Yield

 • 11. Elastic Constants
 • 1. Numerical Example of Axial and Lateral Strains
 • 2. Numerical Example of Poissons Ratio
 • 3. Numerical Example of Bulk Modulus of Elasticity
 • 4. Numerical Example of EGK

 • 12. Principal Stresses
 • 1. Numerical Example of Principal Stresses-1
 • 2. Numerical Example of Principal Stresses-2

 • 13. Thin Cylinders
 • 1. Numerical Example of Thin Cylinders - 1
 • 2. Numerical Example of Thin Cylinders - 2

 • 14. Torsion of Circular Shafts
 • 1. Numerical Example of Torsion of Shafts - 1
 • 2. Numerical Example of Torsion of Shafts - 2
 • 3. Numerical Example of Torsion of Shafts - 3
 • 4. Torsion.html

 • 15. Fluid Statics
 • 1. Numerical Example of Fluid Properties
 • 2. Numerical Example of Fluid Properties
 • 3. Numerical Example of Viscosity - Inclined Plane
 • 4. Numerical Example of Viscosity
 • 5. Numerical Example of Viscosity - Shaft and Bearing
 • 6. Numerical Example of Capillary Rise or Fall
 • 7. Numerical Example of Pressure

 • 16. Fluid Dynamics
 • 1. Numerical Example of Continuity Equation
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 17973
  حجم: 1371 مگابایت
  مدت زمان: 272 دقیقه
  تاریخ انتشار: 28 مرداد 1402
  دسته بندی محصول
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید