وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Angular for Beginners: From Basics to Advanced Projects

سرفصل های دوره

Learn Angular Basics, JavaScript Fundamentals, Reactive Forms, and Bootstrap Integration


1 - Introduction
 • 1 - What is Angular
 • 2 - Angular vs Reactjs
 • 3 - Requirements before starting with Angular

 • 2 - Installation
 • 4 - VS Code installation
 • 5 - Angular installation
 • 6 - File and Folder Structure

 • 3 - Lets Start with Angular
 • 7 - First Change
 • 8 - Interpolation

 • 4 - Basics of JavaScript
 • 9 - What are variables
 • 10 - Data types
 • 11 - Operators
 • 12 - Arrow functions
 • 13 - ifelseif statements
 • 14 - Switch statement
 • 15 - For loop

 • 5 - Angular Basics
 • 16 - How to create components
 • 17 - How to pass components
 • 18 - How to style components
 • 19 - What are modules
 • 20 - Using a function

 • 6 - Events and Styling
 • 21 - Events
 • 22 - Getting value from input
 • 23 - Counter
 • 24 - Styling in Angular
 • 25 - Style binding
 • 26 - Table data

 • 7 - Routing and Dynamic Routing
 • 27 - Component routing
 • 28 - Dynamic routing
 • 29 - Header
 • 30 - Elements toggling

 • 8 - Reactive Form and Passing Data Between Components
 • 31 - Form
 • 32 - Data from parent to child
 • 33 - Data from child to parent
 • 34 - Twoway binding
 • 35 - Pipes
 • 36 - Reactive form
 • 37 - Form validation
 • 38 - Wildcard
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 35843
  حجم: 1423 مگابایت
  مدت زمان: 208 دقیقه
  تاریخ انتشار: 12 اردیبهشت 1403
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید