وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Analytics Redefined: Elevate Your Business Intelligence Game

سرفصل های دوره

Charting your New Course in Mastering the Art of Business Intelligence


1 - Introduction
 • 1 - Welcome Aboard
 • 2 - Introduction

 • 2 - Financial Reporting Data Load Editor
 • 2 - Financial Reporting Data Load Editor.zip
 • 3 - Understanding Requirements
 • 4 - Folder Structure
 • 5 - Loading Our First Raw Data
 • 6 - Loading All Other Countries Data
 • 7 - Loading Our Mapping Files
 • 8 - Incremental Load
 • 9 - Extracting Country from Incremental Key
 • 10 - Matching Mapping File Headers with Left Join
 • 11 - Matching Mapping File Headers with ApplyMap
 • 12 - Creating Display Table in Excel Assets
 • 13 - Creating Display Table in Excel Assets cont
 • 14 - Creating Display Table in Excel Liabilities
 • 15 - Creating Display Table in Excel Equity
 • 16 - Creating Display Table in QlikView Scripts
 • 17 - Creating the Display Table in QlikView ScriptsCont
 • 18 - Creating the Display Table in QlikView ScriptsCont 2
 • 19 - Concatenating tables into One
 • 20 - Report Formatting
 • 21 - Challenge 1
 • 22 - Challenge 1 Solution
 • 23 - Left Joining Display Table
 • 24 - Link Key
 • 25 - Master Calendar

 • 3 - Financial Reporting Creating Our Visualizations
 • 26 - 10.Visualization-1.zip
 • 26 - Customizing Display Table
 • 27 - Building Expression
 • 28 - Expanding Dimensions
 • 29 - Buttons MTDYTD
 • 30 - Logics MTDYTD
 • 31 - Report Table Formatting
 • 32 - Challenge 2

 • 4 - Financial Reporting Optimization
 • 33 - 15.Optimization-Extending-the-report-2.zip
 • 33 - Introduction to Optimization
 • 34 - Autonumber
 • 35 - Groupby
 • 36 - Calendar
 • 37 - Sort Script
 • 38 - Sort Script Explained
 • 39 - YTD Logic Script
 • 40 - Expression Modification in Pivot Table
 • 41 - Handling null values in load script
 • 42 - Cleaning Up Our Final Pivot Table
 • 43 - Month Across Report

 • 5 - KPI Metrics Reporting KMR Load Script
 • 44 - KMR Loading Data
 • 45 - KMR Concatenate Tables
 • 46 - KMR Crosstable
 • 47 - KMR Adding Metrics Category Table
 • 48 - KMR Left Join Metrics Category Table
 • 49 - KMR Sort Order
 • 50 - KMR Formula Table
 • 51 - KMR Formula Table Cont
 • 52 - Completing Display Table
 • 53 - Adding formulas into Display Table

 • 6 - KPI Metrics Reporting KMR Visualizations
 • 54 - KMR Expressions
 • 55 - KMR Metrics Sorting Bold
 • 56 - KMR Metrics Formatting
 • 57 - KMR Removing Synthetic Keys
 • 58 - KMR Adding Target into same line as Revenue
 • 59 - KMR Target Color
 • 60 - KMR Line Chart
 • 61 - KMR Trellis

 • 7 - Conclusion
 • 62 - Conclusion
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 37121
  حجم: 2455 مگابایت
  مدت زمان: 287 دقیقه
  تاریخ انتشار: 26 اردیبهشت 1403
  دسته بندی محصول
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید