وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Airflow: Mastering Key Concepts and Conquer Challenges

سرفصل های دوره

Building of better data pipelines by overcoming with day to day challenges


1. Introduction and Installation
 • 1. Introduction to Airflow
 • 2. Overview of Airflow features and benefits
 • 3. DAG Important Concepts
 • 4. Installing and configuring Airflow on local environments
 • 5. Installation Challenges

 • 2. Workflow Design and Management
 • 1.1 Architecture PDF.pdf
 • 1. Understanding Apache Airflow architecture and components
 • 2. Apache Airflow Executors A comprehensive guide
 • 3. Examining the example DAG and guide to create a DAG
 • 4.1 simple dag.zip
 • 4. Part 1 Creating a simple DAG in Apache Airflow
 • 5.1 advanced dag.zip
 • 5.2 complex dag.zip
 • 5. Part 2 Creating a complex DAGs in Apache Airflow
 • 6. Task dependencies and Scheduling
 • 7. Managing Workflow Execution, Retries and SLAs
 • 8. Handling Complex Dependencies and Parallelism in DAGs

 • 3. Operators and Sensors
 • 1.1 m3v1.zip
 • 1. Introduction to Operators in Apache Airflow
 • 2.1 m3v2 bash.zip
 • 2.2 m3v2.zip
 • 2. Deep dive into common Operators
 • 3.1 file sensor.zip
 • 3.2 http sensor.zip
 • 3. Introduction to Sensors in Apache Airflow
 • 4.1 custom sensor.zip
 • 4. Custom Operators and Sensors
 • 5. Use cases of custom Operators and Sensors in Apache Airflow
 • 6.1 custom operator jinja template.zip
 • 6. Custom Operator - Jinja template

 • 4. Advanced Concepts and Scaling
 • 1.1 m4 branchingcode.zip
 • 1.2 m4v1.zip
 • 1. Introduction to SubDAGs and Branching
 • 2.1 m4v2.zip
 • 2. Data Exchange in Airflow with XCom
 • 3. Mastering Connections and Variables in Airflow
 • 4. Scaling and Optimizing Apache Airflow
 • 5. Understanding of Machine Learning
 • 6.1 m4v6 titanic 1.zip
 • 6.2 titanic.csv
 • 6. Integrating ML workflows in Apache Airflow
 • 7.1 m4v6.zip
 • 7. Challenges in Advanced Airflow Workflows and their Resolutions

 • 5. Incremental Data Load
 • 1. Understanding Incremental Data Processing
 • 2.1 filemaker with date.zip
 • 2.2 m5v2.zip
 • 2. Incremental Data Processing with Custom Airflow Operator
 • 3. Efficient Transformation and Loading Strategies
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 34743
  حجم: 908 مگابایت
  مدت زمان: 163 دقیقه
  تاریخ انتشار: 11 اردیبهشت 1403
  دسته بندی محصول
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید