وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

AI For Today

سرفصل های دوره

1. Introduction
 • 1. Welcome

 • 2. What is AI
 • 1. AI - Machine Learning, Deep Learning and Natural Language Processing.html

 • 3. What is AI
 • 1.1 ai.zip
 • 1. What is AI

 • 4. ChatGPT
 • 1. What Is ChatGPT.html
 • 2. ChatGPT - Lets check it out!
 • 3.1 Prompts.pdf
 • 3. ChatpGPT - Prompts

 • 5. Prompts
 • 1. Prompts.html

 • 6. Basic Prompts
 • 1. How to write a basic prompt

 • 7. Structured Prompt
 • 1. How to use a Structured Prompt
 • 2.1 Structured Prompt Examples Used.pdf
 • 2. How to improve a Structured Prompt

 • 8. ChatGPT Other Use Cases
 • 1. Use Cases.html

 • 9. ChatGPT - Other Use cases
 • 1.1 Use Case and Prompt example.pdf
 • 1. ChatGPT for learning, recipes, tables and job interview help

 • 10. ChatGPT For Business
 • 1. ChatGPT For Business.html

 • 11. ChatGPT for Business
 • 1.1 chatgot business prompts .zip
 • 1.2 ChatGPT Business.pdf
 • 1. ChatGPT for Business

 • 12. ChatGPT Limitations
 • 1.1 limitations.zip
 • 1. ChatGPT Limitations

 • 13. ChatGPT Plugins
 • 1.1 plugins.pdf
 • 1. ChatGPT Plugins

 • 14. Image Generation
 • 1. Text To Image.html

 • 15. Text to Image Generation
 • 1.1 Midjourney.pdf
 • 1. Midjourney

 • 16. Midjourney - Text to Image
 • 1. How to use Midjourney
 • 2.1 Upload your own image to Midjourney.pdf
 • 2. How to upload images then edit with Midjourney

 • 17. Dall-e2 - Text to Image
 • 1.1 DALL-E2.pdf
 • 1. Dall-e2
 • 2. Leiapix - Create Movement in an Image

 • 18. Ai for Video -
 • 1. AI for Video - Runway Gen 2, Descript, Pictory, Invideo

 • 19. Chrome Extensions
 • 1.1 Chrome Ext. .pdf
 • 1. UseChatGPT.ai and Youtube Transcript

 • 20. Other AI Software
 • 1.1 Other Ai Tools to Explore .pdf
 • 1. Other AI software to Explore.html

 • 21. People worth following on Twitter
 • 1.1 People worth following on Twitter.pdf
 • 1. People worth following on Twitter.html

 • 22. The Future
 • 1.1 Ai Future.pdf
 • 1. Conclusion
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 19290
  حجم: 601 مگابایت
  مدت زمان: 51 دقیقه
  تاریخ انتشار: 21 شهریور 1402
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید