وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Advanced Typescript for React – Type React Apps that Scale

سرفصل های دوره

1. Introduction
 • 1. Introduction
 • 2. Requirements

 • 2. Basics
 • 1.1 codes-before.rar
 • 1. Typescript via Intellisense
 • 2. Defining Type of Props
 • 3.1 codes-after.rar
 • 3. Migrating From JS to TS Exercise
 • 4.1 4- Defining Types for Children.rar
 • 4. Defining Types for Children
 • 5.1 5- Extending Props with Helpers.rar
 • 5. Extending Props with Helpers

 • 3. Hooks Types
 • 1.1 1- useState.rar
 • 1. useState
 • 2.1 2- State without initial state.rar
 • 2. State without initial state
 • 3.1 codes-before.rar
 • 3. Passing States and Events Part1
 • 4.1 codes-after.rar
 • 4. Passing States and Events Part2
 • 5. Refactoring Passing States and Events

 • 4. Typing Reducers
 • 1.1 1- Typing Reducers.rar
 • 1. Typing Reducers
 • 2.1 2- Passing Dispatch as a Prop Part1.rar
 • 2. Passing Dispatch as a Prop Part1
 • 3.1 codes-after.rar
 • 3. Passing Dispatch as a Prop Part2
 • 4. Template Literal Types
 • 5.1 codes-after.rar
 • 5. Action & Reducer Types

 • 5. Typing Context API
 • 1.1 codes-after.rar
 • 1. Context API with Types

 • 6. Generics
 • 1. Utility types
 • 2. Generics with Template Literals
 • 3. More on Generics
 • 4. Building a Context with Generics
 • 5.1 codes-after.rar
 • 5. Consuming a Custom Context

 • 7. More on Typescript
 • 1. Types vs interfaces
 • 2. Function overloads

 • 8. Typing Component Patterns
 • 1.1 codes.rar
 • 1. Higher Order Components Part1
 • 2.1 codes.rar
 • 2. Higher Order Components Part2
 • 3.1 codes.rar
 • 3. Render Props
 • 4.1 codes.rar
 • 4. Custom Hooks
 • 5.1 codes-after.rar
 • 5. Limiting Prop Composition
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 19891
  حجم: 1783 مگابایت
  مدت زمان: 238 دقیقه
  تاریخ انتشار: 14 مهر 1402

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید