وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

A Comprehensive Guide to Databases in Bioinformatics

سرفصل های دوره

Unlock your True Potential as a Bioinformatician with Advanced Database Techniques


1 - Introduction
 • 1 - Introduction
 • 2 - Understanding the Significance of Databases in Bioinformatics
 • 3 - Overview of Different Types of Bioinformatics Databases
 • 4 - Role of Databases in Biological Research and Analysis

 • 2 - NCBI
 • 5 - Introduction to NCBI
 • 6 - Sequence Retrieval form NCBI
 • 7 - BLAST PubChem PubMed and PubMed Central
 • 8 - SRA database and GEO databases
 • 9 - dbSNP BookShelf and CDD

 • 3 - UniProt
 • 10 - Introduction to UniProt
 • 11 - Searching through UniProt
 • 12 - UniProt Protein Page
 • 13 - UniProt Database
 • 14 - Data Retrieval from UniProt
 • 15 - BLAST
 • 16 - UniProt Align Peptide Search and ID Mapping

 • 4 - Protein Data Bank PDB
 • 17 - Introduction to PDB
 • 18 - Navigating Through PDB
 • 19 - Searching on PDB
 • 20 - Databases of PDB
 • 21 - Structure Alignment in PDB
 • 22 - PDB and BLAST

 • 5 - KEGG Integrated Pathway Database
 • 23 - Overview of KEGG Database
 • 24 - Navigating Through KEGG
 • 25 - Searching on KEGG
 • 26 - KEGG Databases
 • 27 - KEGG Tools

 • 6 - ExPASY Bioinformatics Tools Databases
 • 28 - Overview of ExPASY
 • 29 - ExPASY Genes Genomes Tools
 • 30 - ExPASY Proteins Proteomes Tools
 • 31 - ExPASY Evolution Phylogeny Tools
 • 32 - ExPASY Structural Biology Tools
 • 33 - ExPASY Systems Biology Tools
 • 34 - ExPASY Text Mining Machine Learning Tools

 • 7 - Specialized Databases and Emerging Trends
 • 35 - Introduction to Specialized Databases
 • 36 - FlyBase
 • 37 - Galaxy Database
 • 38 - EcoCyc
 • 39 - Rat Genome Database RGD
 • 40 - Ribosomal Database Project
 • 41 - HIV Sequence Database
 • 42 - Rfam
 • 43 - miRBase

 • 8 - Data Retrieval and Analysis Techniques
 • 44 - Efficient Data Retrieval Strategies Across Databases
 • 45 - Data Analysis Techniques Using Bioinformatics Databases
 • 46 - Troubleshooting Common Issues in Database Querying
 • 47 - Course Summary
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 35767
  حجم: 5852 مگابایت
  مدت زمان: 415 دقیقه
  تاریخ انتشار: 11 اردیبهشت 1403
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید