وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

A Beginner’s Guide to Cross-Border Payments

سرفصل های دوره

Mastering SWIFT Payments and Cross-Border Transactions, Payment Methods, Understanding How Money Moves.


1 - Welcome and Course Introduction
 • 1 - Welcome to the Course.html
 • 2 - Topic of Contents.html

 • 2 - Introduction to Payment Payment System and Payment Models
 • 3 - Introduction to Payment
 • 4 - What is Payment System
 • 5 - Payment SystemsPayment Models Open loop models and close loop models
 • 6 - Four Corner Model

 • 3 - Key Element of Payment System
 • 7 - Messaging
 • 8 - Clearing
 • 9 - Settlement

 • 4 - Correspondent Banking and Payment Concepts
 • 10 - Push and Pull Payment
 • 11 - Domestic Payment and Cross Border Payment
 • 12 - Customer and Interbank Space
 • 13 - Financial Messaging Standards
 • 14 - Correspondent Banking nostro vostro and loro account
 • 15 - Unilateral and Bilateral Relationship
 • 16 - Corrospondent banking and FX currencies

 • 5 - Introduction to SWIFT
 • 17 - What is SWIFT and WHY need SWIFT
 • 18 - SWIFTNet
 • 19 - RMA
 • 20 - Guide on RMA.html
 • 21 - Services provided by SWIFT
 • 22 - BIC
 • 23 - IBAN
 • 24 - SWIFT MT message category and type
 • 25 - SWIFT Message Structure
 • 26 - SWIFT Message detailed explanation on MT Structure.html
 • 26 - SWIFT-MT-Message-Structure.pdf
 • 26 - Source for swift message structure IBM.txt

 • 6 - SWIFT MT Messages
 • 27 - SWIFT MT message Category 1 Introduction
 • 28 - SWIFT MT101 message
 • 29 - SWIFT MT103 Message
 • 30 - SWIFT MT102 and MT104
 • 31 - Messages used for Cheques
 • 32 - SWIFT MTn90 and MTn91
 • 33 - SWIFT MTn92
 • 34 - SWIFT MTn99
 • 35 - SWIFT MT200 and MT201
 • 36 - SWIFT MT202
 • 37 - SWIFT MT202 COVER
 • 38 - SWIFT MT204 and MT210
 • 39 - SWIFT MT900 and MT910
 • 40 - SWIFT MT940 and MT950

 • 7 - Payment Methods
 • 41 - Payment Methods and Direct Payment
 • 42 - Cover payment method
 • 43 - Cover Payment EndtoEnd complete Process Example
 • 44 - Cover Payment Method Example 2.html
 • 45 - Serial Payment Method with Example

 • 8 - ISO20022 and SWIFT MX
 • 46 - Financial Standards.html
 • 47 - Different Messaging Standards.html
 • 48 - ISO20022.html
 • 49 - Key Considerations for Translating MXMT Messages.html
 • 50 - MT and MX Equivalent messages in payments.html
 • 51 - Updates on ISO20022 and SWIFT MX content.html

 • 9 - Resources and Interview Payments guide
 • 52 - PAYMENTS JOB INTERVIEW QUESTIONS.html
 • 52 - PAYMENTS-JOB-INTERVIEW-QUESTIONS.pdf

 • 10 - Course Quiz
  45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 35762
  حجم: 4559 مگابایت
  مدت زمان: 462 دقیقه
  تاریخ انتشار: 11 اردیبهشت 1403
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید