وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

6-Figure Speaker: The Professional Speaker Blueprint

سرفصل های دوره

Unlock Your Potential as a 6-Figure Speaker: Proven Strategies for Crafting Compelling Presentations


1. Mastering the Art of Public Speaking
 • 1. 4-Steps to a 6-Figure Speaking Career Webinar
 • 2. Speaking is a Learnable Skill
 • 3. The 4 Ds, 3 Elements of Persuasion And 3 Components of Your Message

 • 2. Powerful Speaking Techniques for Preparation, Connection, and Negotiation
 • 1.1 The-6-Figure-Speaker-Writable-Workbook (1).pdf
 • 1. Preparation in Advance And Knowing Your Audience
 • 2.1 Pre-Program-Questionnaire-Writable-Template (1).pdf
 • 2. Powerful Methods of Preparation
 • 3.1 Speaking-Contract-Writable-Template.pdf
 • 3. How to Get And Negotiate Speaking Engagements

 • 3. Fearless Speaking Eye Contact and Head Gestures for Impactful Presentations
 • 1. How to Overcome the Fear of Public Speaking
 • 2. Enhanced Communication Eye Contact And the Flick
 • 3. Mastering Head Movements Tilts And Nods Unleashed

 • 4. Mastering Communication Building Confidence, Follow-Up, and Vocal Skills
 • 1. 4 Techniques for Building Confidence and Competence
 • 2.1 Product-Order-Form-Writable-Template (1).pdf
 • 2. How to Design and Present Follow Up Services to Your Audiences
 • 3. Vocal Techniques for Vocal Mastery

 • 5. The Perfect Presentation Utilizing the Power of Pause and Close
 • 1. The Power of the Pause
 • 2. The Importance of Your Close
 • 3.1 BrianTracy SpeakOnYourFeet Disk01.mp3
 • 3. Mastering the Art of Public Speaking

 • 6. Camera-Ready Secrets to Confident On-Camera Communication
 • 1. How to Speak on Camera And Use Video
 • 2. Body Language Mastery Effective Signals And Cues
 • 3.1 SpeakToWin.pdf
 • 3. Amplify Your Impact Vocal And Verbal Reassurance Mastery
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 18237
  حجم: 1593 مگابایت
  مدت زمان: 215 دقیقه
  تاریخ انتشار: 3 شهریور 1402
  دیگر آموزش های این مدرس

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید