وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

3 Minute French – Course 8 | Language lessons for beginners

سرفصل های دوره

Build on from the knowledge you learnt in Courses 1-7, and learn how to communicate in even more situations.


01 - Introduction
 • 001 Introduction

 • 02 - Lesson 63
 • 001 Lesson 63a
 • 002 Lesson 63b
 • 003 Lesson 63c
 • 004 Lesson 63d
 • 005 Lesson 63e
 • 006 Lesson 63f
 • 007 Lesson 63g
 • 008 Lesson 63h
 • 009 Lesson 63i
 • 010 Lesson 63j
 • 011 Lesson 63k
 • 012 Lesson 63l
 • 013 Lesson 63m
 • 014 Lesson 63n
 • 015 Lesson 63o
 • 016 Lesson 63p
 • 017 French-recap-translations-course-8-lesson-63.pdf
 • 017 PDF version of Lets Practise Lesson 63.html

 • 03 - Lesson 64
 • 001 Lesson 64a
 • 002 Lesson 64b
 • 003 Lesson 64c
 • 004 Lesson 64d
 • 005 Lesson 64e
 • 006 Lesson 64f
 • 007 Lesson 64g
 • 008 Lesson 64h
 • 009 Lesson 64i
 • 010 Lesson 64j
 • 011 Lesson 64k
 • 012 Lesson 64l
 • 013 Lesson 64m
 • 014 Lesson 64n
 • 015 Lesson 64o
 • 016 Lesson 64p
 • 017 French-recap-translations-course-8-lesson-64.pdf
 • 017 PDF version of Lets Practise Lesson 64.html

 • 04 - Lesson 65
 • 001 Lesson 65a
 • 002 Lesson 65b
 • 003 Lesson 65c
 • 004 Lesson 65d
 • 005 Lesson 65e
 • 006 Lesson 65f
 • 007 Lesson 65g
 • 008 Lesson 65h
 • 009 Lesson 65i
 • 010 Lesson 65j
 • 011 Lesson 65k
 • 012 Lesson 65l
 • 013 Lesson 65m
 • 014 Lesson 65n
 • 015 Lesson 65o
 • 016 Lesson 65p
 • 017 Lesson 65q
 • 018 Lesson 65r
 • 019 Lesson 65s
 • 020 Lesson 65t
 • 021 Lesson 65u
 • 022 Lesson 65v
 • 023 Lesson 65w
 • 024 Lesson 65x
 • 025 Lesson 65y
 • 026 Lesson 65z
 • 027 Lesson 65z2
 • 028 Lesson 65z3
 • 029 French-recap-translations-course-8-lesson-65.pdf
 • 029 PDF version of Lets Practise Lesson 65.html

 • 05 - Lesson 66
 • 001 Lesson 66a
 • 002 Lesson 66b
 • 003 Lesson 66c
 • 004 Lesson 66d
 • 005 Lesson 66e
 • 006 Lesson 66f
 • 007 Lesson 66g
 • 008 Lesson 66h
 • 009 Lesson 66i
 • 010 Lesson 66j
 • 011 Lesson 66k
 • 012 Lesson 66l
 • 013 Lesson 66m
 • 014 Lesson 66n
 • 015 Lesson 66o
 • 016 Lesson 66p
 • 017 Lesson 66q
 • 018 Lesson 66r
 • 019 French-recap-translations-course-8-lesson-66.pdf
 • 019 PDF version of Lets Practise Lesson 66.html

 • 06 - Lesson 67
 • 001 Lesson 67a
 • 002 Lesson 67b
 • 003 Lesson 67c
 • 004 Lesson 67d
 • 005 Lesson 67e
 • 006 Lesson 67f
 • 007 Lesson 67g
 • 008 Lesson 67h

 • 07 - Lesson 68
 • 001 Lesson 68a
 • 002 Lesson 68b
 • 003 Lesson 68c
 • 004 Lesson 68d
 • 005 Lesson 68e
 • 006 Lesson 68f
 • 007 Lesson 68g
 • 008 Lesson 68h
 • 009 Lesson 68i
 • 010 Lesson 68j
 • 011 Lesson 68k
 • 012 Lesson 68l
 • 013 Lesson 68m
 • 014 Lesson 68n
 • 015 Lesson 68o
 • 016 Lesson 68p
 • 017 Lesson 68q
 • 018 Lesson 68r
 • 019 Lesson 68s
 • 020 French-recap-translations-course-8-lesson-68.pdf
 • 020 PDF version of Lets Practise Lesson 68.html

 • 08 - Lesson 69
 • 001 Lesson 69a
 • 002 Lesson 69b
 • 003 Lesson 69c
 • 004 Lesson 69d
 • 005 Lesson 69e
 • 006 Lesson 69f
 • 007 Lesson 69g
 • 008 Lesson 69h
 • 009 Lesson 69i
 • 010 Lesson 69j
 • 011 Lesson 69k
 • 012 Lesson 69l
 • 013 Lesson 69m
 • 014 Lesson 69n
 • 015 Lesson 69o
 • 016 Lesson 69p
 • 017 Lesson 69q
 • 018 Lesson 69r
 • 019 Lesson 69s
 • 020 Lesson 69t
 • 021 Lesson 69u
 • 022 Lesson 69v
 • 023 Lesson 69w
 • 024 Lesson 69x
 • 025 Lesson 69y
 • 026 Lesson 69z
 • 027 Lesson 69z2
 • 028 Lesson 69z3
 • 029 Lesson 69z4
 • 030 Lesson 69z5
 • 031 Lesson 69z6
 • 032 French-recap-translations-course-8-lesson-69.pdf
 • 032 PDF version of Lets Practise Lesson 69.html

 • 09 - Lesson 70
 • 001 Lesson 70a
 • 002 Lesson 70b
 • 003 Lesson 70c
 • 004 Lesson 70d
 • 005 Lesson 70e
 • 006 Lesson 70f
 • 007 Lesson 70g
 • 008 Lesson 70h
 • 009 Lesson 70i
 • 010 Lesson 70j
 • 011 Lesson 70k
 • 012 Lesson 70l
 • 013 Lesson 70m
 • 014 Lesson 70n
 • 015 Lesson 70o
 • 016 Lesson 70p
 • 017 Lesson 70q
 • 018 Lesson 70r
 • 019 French-recap-translations-course-8-lesson-70.pdf
 • 019 PDF version of Lets Practise Lesson 70.html

 • 10 - Lesson 71
 • 001 Lesson 71a
 • 002 Lesson 71b
 • 003 Lesson 71c
 • 004 Lesson 71d
 • 005 Lesson 71e
 • 006 Lesson 71f
 • 007 Lesson 71g
 • 008 Lesson 71h
 • 009 Lesson 71i
 • 010 Lesson 71j
 • 011 Lesson 71k
 • 012 Lesson 71l
 • 013 Lesson 71m
 • 014 Lesson 71n
 • 015 Lesson 71o
 • 016 Lesson 71p
 • 017 Lesson 71q
 • 018 Lesson 71r
 • 019 Lesson 71s
 • 020 Lesson 71t
 • 021 Lesson 71u
 • 022 French-recap-translations-course-8-lesson-71.pdf
 • 022 PDF version of Lets Practise Lesson 71.html

 • 11 - Bonus lecture
 • 001 Some bonus videos.html
 • 002 Bonus lecture.html
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 20336
  حجم: 777 مگابایت
  مدت زمان: 645 دقیقه
  تاریخ انتشار: 15 مهر 1402
  دیگر آموزش های این مدرس
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید