وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

15 Effective Steps for Growing Business in Social Media

سرفصل های دوره

TOP 37 Tips for Social Media Marketing Success


1 - Introduction
 • 1 - Introduction

 • 2 - Consistent Branding and Compelling Visual Content
 • 2 - Step 1 Use your knowledge of target audience
 • 2 - Target-Audience-Identification.xlsx
 • 2 - Target-Audience-Template-1.xlsx
 • 2 - Tone-of-Voice.pdf
 • 2 - Types-Of-Content.pdf
 • 2 - Useful-Tables-for-SMM.xlsx
 • 3 - Competitors-Analysis-Template.xlsx
 • 3 - Facebook Ads Library.txt
 • 3 - KPI-for-SMM.pdf
 • 3 - Principles-of-promotional-activities.pdf
 • 3 - SocialBlade.txt
 • 3 - Step 2 Analyze competitors ad effectiveness
 • 3 - Tools-for-SMM.pdf
 • 4 - Examples-of-mind-maps.pdf
 • 4 - Google Alerts.txt
 • 4 - Step 3 Check the goals and content compliance
 • 4 - Technical-Task-Content-Evaluation.docx
 • 4 - -Top-10-Keyword-Alert-Tools.xlsx

 • 3 - Consistent Branding and Compelling Visual Content
 • 5 - 10-questions-to-define-the-brand.pdf
 • 5 - Brand-Consistency.pdf
 • 5 - How-to-rebrand.pdf
 • 5 - Step 1 When you need to think about branding and what steps do you need to take
 • 6 - Step 2 What does your bio say about you or your business
 • 6 - Useful-Tables-for-SMM.xlsx
 • 6 - -Top-10-Keyword-Alert-Tools.xlsx
 • 7 - How-to-ask-for-feedback.pdf
 • 7 - Step 3 Check your content quality

 • 4 - Section 4 Use Storytelling Techniques
 • 8 - Formula 1
 • 9 - Formula 2.html
 • 10 - Other formulas.html

 • 5 - Check Your Paid Ad Effectiveness
 • 11 - Define your cost per conversion
 • 12 - Best-and-Worst-Time-to-Post.pdf
 • 12 - Improve audience settings
 • 13 - Choose visual content that really works
 • 13 - Sizing-for-Social-Media.pdf

 • 6 - Use Reels and TikTok Videos
 • 14 - Lesson 1
 • 14 - Video-ideas-for-TikTok-and-Reels.xlsx
 • 15 - Tip 1
 • 16 - Tip 2
 • 17 - Tip 3
 • 18 - Tip 4.html
 • 19 - Tip 5
 • 20 - Tip 6

 • 7 - Use AI Wisely
 • 21 - What cant AI do
 • 22 - AI Tools and Tips That Really Help
 • 22 - AI-tools.pdf

 • 8 - Build a Real Community
 • 23 - Checklist for building community.html
 • 24 - An example of community guidelines.html
 • 24 - What-to-do-and-not-to-do-when-you-receive-a-negative-feedback.pdf
 • 25 - Example Dealing with Hate in Social Media Management.html

 • 9 - Use MicroInfluencer Magic
 • 26 - How to receive a good result from collaboration
 • 27 - How to use usergenerated content

 • 10 - Video Content is King Use It
 • 28 - Purpose of the video content.html
 • 29 - Editing and captions
 • 30 - AI in video editing
 • 30 - Descript.txt

 • 11 - Best Tips for Free Promotion on Facebook
 • 31 - Top 3 Tips

 • 12 - Best Tips for Free Promotion on Instagram
 • 32 - Top 3 Tips

 • 13 - Best Tips for Free Promotion on TikTok
 • 33 - Top 3 Tips

 • 14 - Repurpose your Content
 • 34 - Repurpose your content

 • 15 - Dont Forget About Remarketing
 • 35 - Dont forget about remarketing

 • 16 - Content Planning
 • 36 - Content-pillars.xlsx
 • 36 - Tip 1
 • 37 - Tip 2
 • 38 - Tip 3
 • 39 - Content templates
 • 39 - Content-Strategy-template.xlsx

 • 17 - Summary
 • 40 - Summary
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 35748
  حجم: 306 مگابایت
  مدت زمان: 48 دقیقه
  تاریخ انتشار: 25 اردیبهشت 1403
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید