وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

کورس یادگیری صفر تا صد کدنویسی به زبان Java

سرفصل های دوره

با مشاهده این کورس آموزشی از طریق انجام پروژه های واقعی و به زبانی بسیار ساده مطالب فراوانی را در رابطه با جاوا یاد می گیرید.

عنوان اصلی : Mastering Java Programming 4 Vols

سرفصل ها :


جلد 1:
مقدمه و نحوه استفاده از این دوره
جاوا چیست و چگونه کامپایل می شود
اصطلاحات جاوا
نصب کیت توسعه جاوا
کامپایل اولین برنامه جاوا
نصب Eclipse IDE
کامپایل اولین برنامه ما با استفاده از Eclipse
بررسی دقیق یک برنامه جاوا ساده
نمای کلی Eclipse IDE
نمای کلی Eclipse IDE
خطوط و برگه های جدید را در خروجی صفحه قرار دهید
اعلان و استفاده از متغیرهای عدد صحیح
محاسبات پایه با متغیرهای عدد صحیح
اعلان و استفاده از متغیرهای ممیز شناور
بیانیه های IF تک خطی
حلقه های تک خطی FOR
ایجاد بلوک های کد با بریس های فرفری
انواع داده های عدد صحیح بیشتر در جاوا
بیشتر انواع داده های ممیز شناور
نوع داده کاراکتر
نوع داده بولی
اطلاعات بیشتر در مورد اعلام و مقداردهی اولیه متغیرها
دامنه متغیر و طول عمر
افزایش و کاهش متغیرها
عملگرهای منطقی
میانبر تکالیف حسابی
جلد 2:
خواندن تک کلید از صفحه کلید با استفاده از System.in.read()
خواندن تک کلید از صفحه کلید با استفاده از System.in.read()
خواندن یک کلید از صفحه کلید با استفاده از System.in.read()2
با استفاده از System.in.read()3، یک کلید را از صفحه کلید بخوانید
رفتار مهم هنگام استفاده از System.in.read()
رفتار مهم هنگام استفاده از System.in.read()
با استفاده از اسکنر اعداد صحیح و دو برابر را از صفحه کلید بخوانید
استفاده از بیانیه های IF-ELSE برای تصمیم گیری
بیانیه های IF تو در تو
نردبان IF-ELSE-IF
بیانیه سوئیچ
استفاده از عبارت Break
بیانیه اپراتور باقیمانده و ادامه
رفتار مهم هنگام استفاده از System.in.read()2
با استفاده از اسکنر اعداد صحیح و دو برابر را از صفحه کلید بخوانید
اعداد صحیح و دوتایی را از صفحه کلید با استفاده از Scanner2 بخوانید
اعداد صحیح و دوتایی را از صفحه کلید با استفاده از Scanner3 بخوانید
استفاده از بیانیه های IF-ELSE برای تصمیم گیری
بیانیه های IF تو در تو
نردبان IF-ELSE-IF
بیانیه سوئیچ
استفاده از عبارت Break
بیانیه اپراتور باقیمانده و ادامه
حلقه while
حلقه while
حلقه Do-While
حلقه Do-While
کاوش در کلاس ها و بسته های جاوا
ارزش مطلق اعداد
اعداد گرد، سقف و کف
قدرت ها و ریشه های مربعی
استفاده از Pi و E در محاسبات
لگاریتم و لگاریتم طبیعی
تبدیل بین درجه و رادیان
Sin، Cos و Tangent
aSin، aCos، و aTan
جلد 3:
مقدمه ای بر روش ها
افزودن پارامترها به روش و برگرداندن مقادیر
افزودن پارامترها به یک روش و برگرداندن مقادیر2
افزودن پارامترها به روش و برگرداندن مقادیر
مقدمه ای بر کلاس ها و اشیاء
تعریف کلاس و ایجاد اشیا
ذخیره و دسترسی به متغیرهای نمونه یک شی
محاسبات با متغیرهای نمونه یک شی
افزودن متد به کلاس
برگرداندن یک مقدار از روش کلاس
روش های کلاس با پارامترها
تعریف کلاس و ایجاد اشیا
ذخیره و دسترسی به متغیرهای نمونه یک شی
محاسبات با متغیرهای نمونه یک شی
افزودن متد به کلاس
برگرداندن یک مقدار از روش کلاس
روش های کلاس با پارامترها
افزودن سازنده به کلاس
افزودن سازنده به کلاس
مجموعه زباله
این کلمه کلیدی
اصلاح کننده های دسترسی عمومی و خصوصی
کلمه کلیدی استاتیک
جلد 4:
تعیین دو رشته مساوی
مقایسه دو رشته
خواندن شخصیت ها از یک رشته
جستجوی رشته برای زیر رشته
آرایه های رشته ها
جستجوی یک رشته از انتهای برای یک رشته فرعی
کاراکترها را از یک رشته در یک آرایه Char بخوانید
تغییر رشته به حروف کوچک یا بزرگ
جایگزینی کاراکترها در یک رشته
خواندن یک رشته از صفحه کلید
اعلان آرایه ها و دسترسی به عناصر
اعلان آرایه ها و دسترسی به عناصر 2
استفاده از حلقه برای دسترسی به آرایه
آرایه های دو بعدی
استفاده از متغیر نمونه طول آرایه
استفاده از Enhanced For Loop با آرایه ها
ایجاد و استفاده از رشته ها
ایجاد و استفاده از رشته ها
به دست آوردن طول یک رشته
تعیین دو رشته مساوی
مقایسه دو رشته
خواندن شخصیت ها از یک رشته
جستجوی رشته برای زیر رشته
آرایه های رشته ها
جستجوی یک رشته از انتهای برای یک رشته فرعی
کاراکترها را از یک رشته در یک آرایه Char بخوانید
تغییر رشته به حروف کوچک یا بزرگ
جایگزینی کاراکترها در یک رشته
خواندن یک رشته از صفحه کلید
اعلان آرایه ها و دسترسی به عناصر
استفاده از حلقه برای دسترسی به آرایه
حداکثر و حداقل مقدار یک آرایه را جستجو کنید
آرایه های دو بعدی
استفاده از متغیر نمونه طول آرایه
استفاده از Enhanced For Loop با آرایه ها
ایجاد و استفاده از رشته ها
ایجاد و استفاده از رشته ها
به دست آوردن طول یک رشته

نمایش سرفصل های انگلیسی

Mastering Java Programming 4 Vols

45,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ایمیل شما:
تولید کننده:
شناسه: 15716
حجم: 2699 مگابایت
مدت زمان: 1032 دقیقه
تعداد دیسک: 1 عدد
زبان: انگلیسی ساده و روان
تاریخ انتشار: 28 مهر 1399
کورس یادگیری صفر تا صد کدنویسی به زبان Java
کورس یادگیری صفر تا صد کدنویسی به زبان Java 1
کورس یادگیری صفر تا صد کدنویسی به زبان Java 2
کورس یادگیری صفر تا صد کدنویسی به زبان Java 3
کورس یادگیری صفر تا صد کدنویسی به زبان Java 4
کورس یادگیری صفر تا صد کدنویسی به زبان Java 5
کورس یادگیری صفر تا صد کدنویسی به زبان Java 6
طراحی سایت و خدمات سئو

45,900 تومان
افزودن به سبد خرید