در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

توسعه برنامه های کاربردی Kubernetes Application Developer

13,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

گواهینامه نرم افزار Certified Kubernetes (CKAD) بر مهارت های Kubernetes مورد نیاز برای طراحی و توسعه برنامه های کاربردی در Kubernetes تمرکز دارد. این دوره موضوعات و مهارت های شما را پوشش می دهد که شما باید برنامه های کاربردی Kubernetes را توسعه دهید و گواهینامه CKAD خود را کسب کنید. ما با Kubernetes دست خواهیم یافت، زیرا ما کشف می کنیم که چگونه طراحی، استقرار، نظارت، پیکربندی، و برنامه های کاربردی Kubernetes شبکه را بررسی کنیم.

عنوان اصلی : Certified Kubernetes Application Developer (CKAD)

سرفصل های دوره :

01 مقدمه:
001 معرفی دوره
002 درباره امتحان
003 003 CKAD EXAM به روز رسانی
004 ساخت یک خوشه Kubernetes
توسعه نرم افزار 005 در بازبینی Kubernetes
02 طراحی نرم افزار و ساخت:
001 طراحی برنامه و ساخت معرفی
002 تصاویر کانتینر ساختمان
003 شغل در حال اجرا و cronjobs
004 ساختمان چند کانتینر چند کانتینر
005 با استفاده از ظروف init
006 اکتشاف حجم
007 با استفاده از persistentvolumes
008 طراحی نرم افزار و ساخت خلاصه
03 برنامه استقرار:
001 برنامه استقرار برنامه
002 درک استقرار
003 انجام به روز رسانی نورد
004 استقرار با استراتژی های آبی / سبز و قناری
005 نصب Helm
006 با استفاده از Helm
007 007 برنامه استقرار نرم افزار
04 برنامه قابل مشاهده و نگهداری:
001 برنامه قابل مشاهده و تعمیرات نگهداری
002 درک سیاست توسعه API
003 پیاده سازی پروب ها و چک های بهداشتی
004 نظارت بر برنامه های کاربردی Kubernetes
005 دسترسی به سیاهههای مربوط به کانتینر
006 اشکال زدایی در Kubernetes
007 برنامه قابل مشاهده و خلاصه تعمیر و نگهداری
05 برنامه کاربردی، پیکربندی و امنیت:
001 محیط برنامه کاربردی، پیکربندی و معرفی امنیت
002 با استفاده از منابع سفارشی (CRD)
003 با استفاده از serviceacounts
004 درک Kubernetes Auth
005 بررسی کنترل پذیرش
006 مدیریت استفاده از منابع محاسبه
007 پیکربندی برنامه های کاربردی با Configmaps و Secrets
008 پیکربندی SecurityContext برای ظروف
009 محیط برنامه کاربردی، پیکربندی و خلاصه امنیت
06 خدمات و شبکه:
001 خدمات و معرفی شبکه
002 کنترل دسترسی به شبکه با شبکه های شبکه - قسمت 1
003 کنترل دسترسی به شبکه با شبکه های شبکه - قسمت 2
004 بررسی خدمات
005 برنامه های کاربردی با ورود به سیستم
006 خدمات و خلاصه شبکه
07 نتیجه گیری:
001 خلاصه دوره
002 نتیجه گیری و چه چیزی بعدی است

نمایش سرفصل های انگلیسی

Certified Kubernetes Application Developer (CKAD)