در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

آموزش مهندسی تحلیل مدارها

20,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

با مشاهده این کورس آموزشی از طریق انجام پروژه های واقعی و به زبانی بسیار ساده مطالب فراوانی را در رابطه با تحلیل مدار یاد می گیرید.

عنوان اصلی : Engineering Circuit Analysis 4 Vols

سرفصل ها :


جلد 1:
بخش 1 - جریان، ولتاژ و مقاومت
بخش 2 - مروری بر اجزای مدار پایه
بخش 3 - قانون اهم
بخش 4 - محاسبات توان در مدارها
بخش 5 - قانون فعلی Kirchhoffs
بخش 6 - قانون ولتاژ Kirchhoffs
بخش 7 - حل مدارها با قوانین کیرشهوف - قسمت 1
بخش 8 - حل مدارها با قوانین Kirchhoffs - قسمت 2
بخش 9 - حل مدارها با قوانین Kirchhoffs - قسمت 3
بخش 10 - حل مدارها با قوانین Kirchhoffs - قسمت 4
بخش 11 - حل مدارها با قوانین کیرشهوف - قسمت 5
بخش 12 - حل مدارها با قوانین کیرشهوف - قسمت 6
بخش 13 - حل مدارها با قوانین کیرشهوف - قسمت 7
بخش 14 - حل مدارها با منابع جریان وابسته - قسمت 1
بخش 15 - حل مدارها با منابع جریان وابسته - قسمت 2
بخش 16 - مقاومت های سری و موازی - قسمت 1
بخش 17 - مقاومت های سری و موازی - قسمت 2
بخش 18 - مدارهای تقسیم کننده ولتاژ - قسمت 1
بخش 19 - مدارهای تقسیم کننده ولتاژ - قسمت 2
بخش 20 - مدارهای تقسیم کننده جریان
جلد 2:
بخش 1 - مقدمه ای بر روش ولتاژ گره
بخش 2 - مشکلات ولتاژ گره - قسمت 1
بخش 3 - مشکلات ولتاژ گره - قسمت 2
بخش 4 - مشکلات ولتاژ گره - قسمت 3
بخش 5 - مشکلات ولتاژ گره - قسمت 4
بخش 6 - مشکلات ولتاژ گره - قسمت 5
بخش 7 - مشکلات ولتاژ گره با منابع وابسته - قسمت 1
بخش 8 - مشکلات ولتاژ گره با منابع وابسته - قسمت 2
بخش 9 - مشکلات ولتاژ گره با منابع وابسته - قسمت 3
بخش 10 - مقدمه ای بر روش حل جریان مش
بخش 11 - مشکلات جریان مش - قسمت 1
بخش 12 - مشکلات جریان مش - قسمت 2
بخش 13 - مشکلات جریان مش - قسمت 3
بخش 14 - مش-جریان-مشکلات - قسمت 4
بخش 15 - مش-جریان-مشکلات-با-منابع-وابسته - قسمت 1
بخش 16 - مش-جریان-مشکلات-با-منابع-وابسته - قسمت 2
بخش 17 - مش-جریان-مشکلات-با-منابع-وابسته - قسمت 3
بخش 18 - مش-جریان-مشکلات-با-منابع-وابسته - قسمت 4
جلد 3:
بخش 1 - تبدیل منبع در مدارها، قسمت 1
بخش 2 - تبدیل منبع در مدارها، قسمت 2
بخش 3 - تبدیل منبع در مدارها، قسمت 3
بخش 4 - تبدیل منبع در مدارها، قسمت 4
بخش 5 - مدارهای معادل Thevenin، قسمت 1
بخش 6 - مدارهای معادل Thevenin، قسمت 2
بخش 7 - مدارهای معادل Thevenin، قسمت 3
بخش 8 - مدارهای معادل Thevenin، قسمت 4
بخش 9 - معادل های Thevenin با منابع وابسته، قسمت 1
بخش 10 - معادل های Thevenin با منابع وابسته، قسمت 2
بخش 11 - معادل های Thevenin با منابع وابسته، قسمت 3
بخش 12 - مدارهای معادل نورتون، قسمت 1
بخش 13 - مدارهای معادل نورتون، قسمت 2
بخش 14 - مدارهای معادل نورتون، قسمت 3
بخش 15 - حداکثر انتقال نیرو، قسمت 1
بخش 16 - حداکثر انتقال نیرو، قسمت 2
بخش 17 - حداکثر انتقال نیرو، قسمت 3
بخش 18 - برهم نهی در مدارها، قسمت 1
بخش 19 - برهم نهی در مدارها، قسمت 2
جلد 4:
بخش 1 - ولتاژ در یک سلف، قسمت 1
بخش 2 - ولتاژ در یک سلف، قسمت 2
بخش 3 - جریان از طریق سلف، قسمت 1
بخش 4 - جریان از طریق سلف، قسمت 2
بخش 5 - توان و انرژی در سلف، قسمت 1
بخش 6 - توان و انرژی در سلف، قسمت 2
بخش 7 - توان و انرژی در سلف، قسمت 3
بخش 8 - جریان از طریق خازن
بخش 9 - ولتاژ، توان و ذخیره انرژی در خازن
بخش 10 - مشکلات خازن، قسمت 1
بخش 11 - مشکلات خازن، قسمت 2
بخش 12 - سلف ها و خازن ها به صورت سری و موازی
بخش 13 - سری-مدارهای موازی با خازن ها و سلف ها، قسمت 1
بخش 14 - سری-مدارهای موازی با خازن ها و سلف ها، قسمت 2
بخش 15 - سری-مدارهای موازی با خازن و سلف، قسمت 3
بخش 16 - سری - مدارهای موازی با خازن و سلف، قسمت 4
بخش 17 - سری-مدارهای موازی با خازن و سلف، قسمت 5

نمایش سرفصل های انگلیسی

Engineering Circuit Analysis 4 Vols