در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

Windows Server 2019: Storage Services

24,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

Efficient and secure storage is a key piece of any enterprise network. That's why IT managers look for admins that have mastered the ability to configure file and storage solutions on Windows Server 2019. In this course, Robert McMillen shows current and future Windows administrators how to approach NFS, storage pools, virtual storage, RAID, and more in Windows Server 2019. He covers basics such as volumes, disks, and the command-line utilities you need to format disks and edit files. He also explores advanced file services, data deduplication, virtual storage with Hyper-V, and working with alternative solutions such as RAID storage.


1. Introduction
 • 001. Storage techniques for Windows Server 2019

 • 2. Introduction to File and Storage Services in Server 2019
 • 002. Introduction to file and storage solutions
 • 003. Computer Management demonstration
 • 004. Server Manager storage roles services explained
 • 005. Command-line disk formatting
 • 006. Command-line file utilities
 • 007. Volumes and disks

 • 3. Configure Advanced File Services
 • 008. Configure file sharing
 • 009. Configure NFS and SMB quick shares
 • 010. Configure advanced shares using FSRM
 • 011. Discuss ReFS and NTFS scenarios
 • 012. Configure SMB shares using PowerShell
 • 013. Troubleshooting shared folder access

 • 4. Implement Storage Features
 • 014. Use PowerShell to create VHD and VHDX files
 • 015. Mount VHDX files in Explorer
 • 016. Configure data center bridging
 • 017. Discuss Storage Replica scenarios
 • 018. Implement Storage Replica

 • 5. Configure and Optimize Storage
 • 019. Configure an iSCSI target and initiator
 • 020. Implementing iSNS
 • 021. Manage server free space using Features on Demand
 • 022. Implementing thin provisioning
 • 023. Configure tiered storage
 • 024. Describe DAS, NAS, and SANs and the usage scenarios for each topology
 • 025. Configure MPIO

 • 6. Additional Storage Roles
 • 026. Data deduplication intro
 • 027. Practical deduplication
 • 028. Storage on Hyper-V
 • 029. Formatting options in Server 2019
 • 030. Extending and shrinking storage drive partitions in Server 2019
 • 031. Implement backup and restore using deduplication

 • 7. Other Storage Options
 • 032. Configure storage pools
 • 033. Creating RAID with striping and parity
 • 034. Creating a RAID mirror in Storage Spaces Direct

 • 8. Conclusion
 • 035. Next steps