وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Unity 2023 Essential Training

سرفصل های دوره

Unity is a powerful interactive development tool for creating mobile and desktop games, 3D environments, real-time simulations and visualizations, and even short films. In this course, Emmanuel Henri reviews techniques used in Unity visualizations and game development and introduces the basics of level design, lighting, materials, and animation. Emmanuel shows how to set up a project, and reviews the Unity user interface. He demonstrates how to apply materials, add animation to bring your project to life, add post-processing effects, and more. To wrap up, he covers how to package and build a playable project.


01 - Introduction
 • 01 - Visualize a house project with Unity 2023
 • 02 - What you should know
 • 03 - Exercise files

 • 02 - 1. Setting Up the Unity Project
 • 01 - Instal Unity
 • 02 - Project setup overview
 • 03 - File management and project organization

 • 03 - 2. Understanding the Unity Interface
 • 01 - Introduction to the Unity user interface
 • 02 - Customize the UI
 • 03 - Key navigation shortcuts in Unity
 • 04 - Unity documentation
 • 05 - Unity roadmap

 • 04 - 3. Working with Assets
 • 01 - GameObjects and asset creation
 • 02 - The asset store and package manager
 • 03 - Guidelines for asset import
 • 04 - Import assets into Unity

 • 05 - 4. Applying Materials
 • 01 - Introduction to materials
 • 02 - Creating and organizing new materials
 • 03 - Material and texture properties

 • 06 - 5. Prefabs
 • 01 - What are Prefabs
 • 02 - Creating Prefabs
 • 03 - Edit instances of the Prefab
 • 04 - Prefab Variants

 • 07 - 6. Level Building
 • 01 - Introduction to ProBuilder
 • 02 - Exploration of ProBuilder tools
 • 03 - Block the floor with ProBuilder
 • 04 - Finalize materials for objects

 • 08 - 7. Creating and Implementing Animation
 • 01 - Animation basics and editors in Unity
 • 02 - Animation Controllers
 • 03 - Physics and rigid bodies

 • 09 - 8. Collisions
 • 01 - Unity Collider components
 • 02 - Applying Colliders
 • 03 - Optimizing Collisions

 • 10 - 9. Adding Audio
 • 01 - Introduction to audio in Unity
 • 02 - Adding sound to GameObjects
 • 03 - The Unity Audio Mixer

 • 11 - 10. Unity Lighting
 • 01 - Directional lighting
 • 02 - Point and spotlight
 • 03 - Area and emissive lighting
 • 04 - Introduction to volumes

 • 12 - 11. Baking Lighting
 • 01 - Introduction to light baking
 • 02 - Object and light parameters for baking
 • 03 - Texels exploration
 • 04 - Adding reflection probes
 • 05 - Lightmap results and settings

 • 13 - 12. Post-Processing
 • 01 - Using the post-processing stack
 • 02 - Post-processing effects exploration
 • 03 - Other quality enhancements

 • 14 - 13. Timeline Creating Cinematics
 • 01 - Introduction to the Timeline Editor
 • 02 - Animating with Timeline
 • 03 - Add camera moves

 • 15 - 14. Introduction to Scripting
 • 01 - Introduction to C# programming
 • 02 - Writing the code
 • 03 - Implementing the script

 • 16 - 15. Packaging Your Unity Project
 • 01 - Create a movie
 • 02 - Packaging your scene

 • 17 - Conclusion
 • 01 - Next steps
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 36059
  حجم: 7123 مگابایت
  مدت زمان: 223 دقیقه
  تاریخ انتشار: 14 اردیبهشت 1403
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید