وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Ultimate Weapons Masterclass by Emiel Sleegers

سرفصل های دوره

Scene Files
 • BONUS.zip
 • Exports FinalHP.zip
 • Exports FinalLP misc.zip
 • MarmosetBakeScene.zip
 • MarmosetBakeScene UVB.zip
 • MaxBakeScene.zip
 • Older3dsmaxVersions.zip
 • Painter ZBrush.zip
 • scriptsReference.zip

 • Week1
 • 01-Going Over Our Reference And Project Setup
 • 02-Working On Our Main Body Part1
 • 03-Working On Our Main Body Part2
 • 04-Working On Our Main Body Part3
 • 05-Working On Our Main Body Part4
 • 06-Working On Our Main Body Part5
 • 07-Working On Our Main Body Part6
 • 08-Working On Our Main Body Part7
 • Week01 intro

 • Week2
 • 09-Working On Our Main Body Part8
 • 10-Working On Our Main Body Part9
 • 11-Working On Our Main Body Part10
 • 12-Working On Our Main Body Part11
 • 13-Working On Our Main Body Part12
 • 14-Working On Our Main Body Part13
 • 15-Working On Our Main Body Part14 - Timelapse
 • Week02 intro

 • Week3
 • 16-Turning Our Main Body Into A High Poly Part1
 • 17-Turning Our Main Body Into A High Poly Part2
 • 18-Turning Our Main Body Into A High Poly Part3
 • 19-Turning Our Main Body Into A High Poly Part4
 • 20-Turning Our Main Body Into A High Poly Part5
 • 21-Turning Our Main Body Into A High Poly Part6
 • 22-Creating Our Front Barrel Part1 - Timelapse
 • 23-Creating Our Front Barrel Part2 - Timelapse
 • 24-Creating Our Back Stock - Timelapse
 • 25-Creating Our Magazine - Timelapse
 • 26-Turning Our Low Poly Into High Poly Part1 - Timelapse
 • 27-Turning Our Low Poly Into High Poly Part2 - Timelapse
 • Week03 intro

 • Week4
 • 28-Creating Our Hand Grip Part1
 • 29-Creating Our Hand Grip Part2
 • 30-Creating Our Hand Grip Part3
 • 31-Turning Our Hand Grip Into High Poly - Timelapse
 • 32-Making Our Gun Thicker And Fixing Bugs
 • 33-Creating All Left Over Pieces Part1 -Timelapse
 • 34-Creating All Left Over Pieces Part2 -Timelapse
 • 35-Creating Our Iron Sights - Timelapse
 • Week04 intro

 • Week5
 • 36-Setting Up Our High Poly For Baking
 • 37-Preparing Our Low Poly Part1
 • 38-Preparing Our Low Poly Part2 - Timelapse
 • 39-Preparing Our Low Poly Part3 - Timelapse
 • 40-Preparing Our Low Poly Part4
 • 41-Uv Unwrapping Our Asset Part1
 • 42-Uv Unwrapping Our Asset Part2
 • 43-Uv Unwrapping Our Asset Part3 - Timelapse
 • 44-Uv Unwrapping Our Asset Part4
 • 45-Uv Unwrapping Our Asset Part5
 • 46-Uv Unwrapping Our Asset Part6 - Timelapse
 • 47-Preparing Our Scene For Texture Baking
 • 48-Baking Our First Uv
 • 49-Baking Our Second Uv - Timelapse
 • Week05 intro

 • Week6
 • 50-Setting Up Painter And Adding Normal Map Details Part1
 • 51-Adding Normal Map Details Part2
 • 52-Adding Normal Map Details Part3
 • 53-Creating Our Base Colors Part1
 • 54-Creating Our Base Colors Part2
 • 55-Creating Our Base Colors Part3
 • 56-Creating Our Base Colors Part4
 • 57-Adding Dirt And Extra Details Part1
 • 58-Adding Dirt And Extra Details Part2
 • 59-Adding Dirt And Extra Details Part3 - Timelapse
 • Week06 intro

 • Week7
 • 60-Setting Up Our Render Scene Part1
 • 61-Setting Up Our Render Scene Part2
 • 62-Polishing Our Materials Part1
 • 63-Polishing Our Materials Part2
 • 64-Polishing Our Materials Part3
 • 65-Creating Our Second Uv Texture - Timelapse
 • 66-Polishing Our Scene Part1
 • 67-Outro
 • Week07 intro

 • Week8
 • 01-Creating Blockouts For Attachments
 • 02-Creating The Front Grip
 • 03-Creating The Laser Sight
 • 04-Creating Our Eotech Sight
 • 05-Creating Our Scope
 • 06-Creating Our Attachment Textures
 • Week08 intro
 • 63,400 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 19788
  حجم: 24650 مگابایت
  مدت زمان: 1724 دقیقه
  تاریخ انتشار: 14 مهر 1402
  طراحی سایت و خدمات سئو

  63,400 تومان
  افزودن به سبد خرید