وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Top Five Things to Know in Advanced SQL

سرفصل های دوره

In this course, Kendall Ruber shows you how to build on your existing knowledge of basic SQL commands by introducing advanced SQL concepts and providing hands-on exercises for you to apply these skills to common business problems. By the end of this course, students should understand the different use cases and limitations for various advanced functions in SQL, as well as be able to appropriately apply these functions to solve business problems. Learn and practice how to construct subqueries, CTEs (Common Table Expressions), and windows functions.


01 - Introduction
 • 01 - The importance of SQL in a data-driven world
 • 02 - Prerequisite knowledge
 • 03 - Navigating the exercise files on GitHub
 • 04 - Setting up Microsoft SQL Server
 • 05 - Adding primary key constraints

 • 02 - 1. Subqueries
 • 01 - What is a subquery
 • 02 - Syntax of a scalar subquery
 • 03 - Syntax of a multiple-row subquery
 • 04 - Uncorrelated subquery
 • 05 - Correlated subquery
 • 06 - Challenge Create a subquery
 • 07 - Solution Create a subquery

 • 03 - 2. Common Table Expressions (CTE)
 • 01 - Syntax of CTEs
 • 02 - Recursive CTEs
 • 03 - Challenge Create a CTE
 • 04 - Solution Create a CTE
 • 05 - Difference between a CTE and a subquery

 • 04 - 3. Windows Functions ROW NUMBER()
 • 01 - Introduction to window functions
 • 02 - Diving into ROW NUMBER()
 • 03 - Challenge Calculate a ROW NUMBER
 • 04 - Solution Calculate a ROW NUMBER

 • 05 - 4. Windows Functions LAG() and LEAD()
 • 01 - Use cases and syntax of LAG() and LEAD()
 • 02 - Using LAG() and LEAD() in tandem
 • 03 - Challenge Using LAG() and LEAD() to determine most recent order quantities
 • 04 - Solution Using LAG() and LEAD() to determine most recent order quantities

 • 06 - 5. Ranking Windows Functions
 • 01 - Introduction to ranking window functions
 • 02 - Demonstrating the distinction between RANK() and DENSE RANK()
 • 03 - Challenge RANK() and DENSE RANK()
 • 04 - Solution RANK() and DENSE RANK()

 • 07 - Conclusion
 • 01 - Wrap-up
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 20507
  حجم: 227 مگابایت
  مدت زمان: 96 دقیقه
  تاریخ انتشار: 15 مهر 1402

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید