وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Tensorflow-Pytorch-TensorRT-ONNX-From Zero to Hero

سرفصل های دوره

Docker, Tensorflow, Pytorch, Onnx, TensorRT, model detection, model classification, model fine-tuning


1. Introduction
 • 1. Introduction
 • 2. Course Overview with Projects

 • 2. Onnx, TensorRT, Docker Overview
 • 1.1 docker.zip
 • 1. Onnx, TensorRT, Docker Tutorial (part 1)
 • 2. Onnx, TensorRT, Docker Tutorial (part 2)
 • 3. Onnx, TensorRT, Docker Tutorial (part 3)
 • 4. Onnx, TensorRT, Docker Tutorial (part 4)

 • 3. NVIDIA Drivers
 • 1. how to install nvidia drivers and set up
 • 2. Download Nvidia Driver (Part two)
 • 3. Verify Installation of Nvdia Driver and Nouveau Driver
 • 4. Verify Installation of Nvidia Driver (Part two)

 • 4. Nvidia Hardware and Software, Cuda programming API Levels
 • 1. Docker and Nvidia Stack (Part One)
 • 2. Docker and Nvidia Gpu Stack (Part two)
 • 3. Docker and Nvidia Gpu Stack (Part three)

 • 5. Docker Installation and Configuration
 • 1. Docker Images Installation and Configuration
 • 2. Docker SetUp and Configuration with Sudo on Local Machine
 • 3. Setup Docker Successfuly on your local Machine

 • 6. Installation of Docker Cuda Toolkit & Setup DockerFile
 • 1. Installing Docker Cuda Toolkit-Nvidia GPU
 • 2. Install, Configure,Validate Tensorflow-GPU Docker Image
 • 3. What is Docker and why we need to use Docker Server-Docker Commands Tutorial
 • 4. Configuration of Docker Working Directories and DockerFiles
 • 5.1 docker-compose.debug.zip
 • 5.2 docker-compose.zip
 • 5.3 dockerfile.zip
 • 5. Organization of Docker files with required packages installations (Part One)
 • 6. Organization of Docker files with required packages installations (Part Two)

 • 7. TensorRT & Onnx AI frameworks
 • 1. Driver , Kernel and Device Communication
 • 2. Deep Learning Frameworks
 • 3. Open Neural Network Exchange
 • 4. TensorRT - NVIDIA Inference
 • 5. TensorRT - NVIDIA Inference Floating Point Precision and AI Sectors
 • 6. Nvidia Software and Hardware Logic.html

 • 8. Resnet 18 with ONNX-TENSORRT
 • 1. Docker Configuration for Resnet 18
 • 2. Docker Configuration for Resnet 18 (Part 2)
 • 3. SetUp Visual Studio Code with Docker Container
 • 4. Resnet 18 with ONNX
 • 5. Resnet 18 Conversion from Onnx to TensorRT (Part 1)
 • 6. Resnet 18 Conversion from Onnx to TensorRT (Part 2)
 • 7. Resnet 18 Conversion from Onnx to TensorRT (Part 3)
 • 8. Resnet 18 Conversion from Onnx to TensorRT (Part 4)

 • 9. Resnet 18 TensorRT Inference
 • 1. TensorrT Inference (Part 1)
 • 2. TensorrT Inference 2
 • 3. TensorrT Inference 3
 • 4. TensorrT Inference 4
 • 5. TensorrT Inference 5
 • 6. TensorrT Inference 6
 • 7. TensorrT Inference 7
 • 8. TensorrT Inference-TtrtExec API 8

 • 10. YOLOV4 ONNX DNN
 • 1.1 state diagram.zip
 • 1. YOLOV4 ONNX DNN Inference (Part One)
 • 2. YOLOV4 ONNX DNN Inference (Part Two)
 • 3. YOLOV4 ONNX DNN Inference (Part Three)
 • 4. YOLOV4 ONNX DNN Inference (Part Four)
 • 5. YOLOV4 ONNX DNN Inference (Part Fifth)
 • 6.1 yolo image.zip
 • 6. YOLOV4 ONNX DNN Inference (Part Six)
 • 7. YOLOV4 ONNX DNN Inference (Part Seven)
 • 8. YOLOV4 ONNX DNN Inference (Part Eight)
 • 9. YOLOV4 ONNX DNN Inference (Part Nine)

 • 11. YOLOV4 ONNX DNN Video
 • 1.1 main demo
 • 1. Yolov4 Video Inference part 1
 • 2. Yolov4 Video Inference part 2
 • 3. Yolov4 Video Inference part 3
 • 4. Yolov4 Video Inference part 4

 • 12. YOLOv5 Onnx Inference - OpenCV
 • 1.1 yolov5 readme-onnx.zip
 • 1. SetUp Workign Directory of yolov5 (2)
 • 2. YOLOv5 Onnx Inference - OpenCV (Part 3)
 • 3. YOLOv5 Onnx Inference - OpenCV (Part 4)
 • 4. YOLOv5 Onnx Inference - OpenCV (Part 5)
 • 5. YOLOv5 Onnx Inference - OpenCV (Part 6)
 • 6. YOLOv5 Onnx Inference - OpenCV (Part 7)
 • 7. YOLOv5 Onnx Inference - OpenCV (Part 8)
 • 8. Yolov5 Onnx Inference (Part 9)
 • 9.1 yolov5 readme.zip
 • 9. Prepare Yolov5 For Inference ( Part 1)

 • 13. Yolov5 TensorRT Inference
 • 1.1 tensorrt-commands.zip
 • 1. TensorRT-yoloV5 Inference (Part 1)
 • 2. TensorRT-yoloV5 Inference (Part 2)
 • 3. TensorRT-yoloV5 Inference (Part 3)
 • 4. TensorRT-yoloV5 Inference (Part 4)
 • 5. TensorRT-yoloV5 Inference (Part 5)
 • 6. TensorRT-yoloV5 Inference (Part 6)
 • 7. TensorRT-yoloV5 Inference (Part 7)
 • 8. TensorRT-yoloV5 Inference (Part 8)
 • 9. TensorRT-yoloV5 Inference (Part 9)

 • 14. TensorRT Tutoruial Without Local GPU, only with Google Colab
 • 1.1 learner-optimize-tensorflow-models-for-deployment-with-tensorrt.zip
 • 1. TensorRT Tutorial On Google Colab
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 17149
  حجم: 5946 مگابایت
  مدت زمان: 626 دقیقه
  تاریخ انتشار: 12 مرداد 1402
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید