وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Strategic Social Media: Grow Your Business

سرفصل های دوره

Social media never really stands still, and neither can your social media strategy. In this course, veteran marketer and Silicon Valley top voice Anke Audenaert demonstrates some of the most up-to-date strategies for using social media to find new customers, scale your business, and build your brand. Learn how to plan a targeted social media campaign, develop an online presence, effectively leverage a variety of social media platforms and channels, and create a robust content marketing plan. Along the way, Anke shows you how to build a following, manage complex customer interactions, and design and implement effective social media ads.


01 - Introduction
 • 01 - Using social media to grow your business

 • 02 - 1. Prepare for Social Media for Business
 • 01 - Grow your business with social media
 • 02 - Defining your target audience
 • 03 - Understanding your customers journey

 • 03 - 2. Planning Your Social Media Presence
 • 01 - Selecting your social media channels
 • 02 - Establishing your tone of voice
 • 03 - Creating a social media policy

 • 04 - 3. Participating as a Business in Social Media
 • 01 - Participating vs. marketing
 • 02 - Creating your social media profile
 • 03 - Organic vs. paid social media marketing

 • 05 - 4. Creating a Content Plan
 • 01 - It all starts with content
 • 02 - Using the hub and spokes model
 • 03 - Conducting a content audit
 • 04 - Repurposing existing content
 • 05 - Developing your content calendar

 • 06 - 5. Creating Effective Social Media Content
 • 01 - Creating content your customers want
 • 02 - Creating shareable content
 • 03 - Adapting content to your social channels
 • 04 - Tools for content creation

 • 07 - 6. Growing Organically in Social Media
 • 01 - Building a following
 • 02 - Interaction with customers
 • 03 - Using insights to build on success

 • 08 - 7. Growing Through Social Media Advertising
 • 01 - Deciding when to advertise
 • 02 - Establishing your advertising goal
 • 03 - Creating effective social media ads
 • 04 - Targeting your social media ads
 • 05 - Optimizing your ads

 • 09 - 8. Measuring Social Media Marketing Success
 • 01 - Understanding social media metrics
 • 02 - The right metrics for the right goal
 • 03 - Evaluating social media marketing ROI

 • 10 - Conclusion
 • 01 - Implementing your strategy
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 20505
  حجم: 300 مگابایت
  مدت زمان: 105 دقیقه
  تاریخ انتشار: 15 مهر 1402

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید