وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Salesforce Net Zero Cloud overview and Setup + CERT 2023

سرفصل های دوره

Learn Net Zero Basics and Salesforce Net Zero Cloud Setup and prepare for Net zero cloud certification


1. Introduction
 • 1. How is this course organized
 • 2. Introduction to the concept of Net Zero

 • 2. Salesforce Net Zero Cloud Overview
 • 1. Salesforce Net Zero Cloud features and benefits Discovery
 • 2. Net Zero Cloud Data model Understanding
 • 3. Net Zero Cloud objects

 • 3. Salesforce Net Zero Cloud Org Setup
 • 1. Net Zero Cloud Org Setup Agenda
 • 2. Ask for your free Salesforce Net Zero Cloud Sandbox
 • 3. Net Zero Cloud loging and licences
 • 4. Net Zero Cloud Profiles Creation
 • 5. Net Zero cloud Activation and Features Enablement
 • 6. Net Zero Cloud app access Enablement and Users creation

 • 4. Net Zero cloud Carbon Accounting
 • 1. The ElectraMotion company Use Case
 • 2. Carbon Accounting Building blocks

 • 5. Stationary Assets Environmental source
 • 1. Stationary Assets Environmental Source Discovery
 • 2. Stationary Assets Record types configuration
 • 3. Stationary Assets Energy use
 • 4. Stationary asset Emission factors
 • 5. Stationary asset Carbon Footprints And Carbon footprint items
 • 6. Stationary asset Carbon foot print stages
 • 7. Carbon footprint Lock Update and Data Gaps
 • 8. Take a look at the Annual Emissions inventory

 • 6. Vehicle Asset Emission Source
 • 1. Vehicle Asset Emission source Discovery
 • 2. Vehicle Asset Emission source Record type configuration
 • 3. Vehicule Asset Energy Use And And Carbon footprints

 • 7. Building Energy intensity Source
 • 1. Building Energy intensity Discovery
 • 2. BEI builder
 • 3. Create a Building Size Category Record

 • 8. Scope 3 Emission Sources
 • 1. Steps to Calculate Scope 3 Carbon Footprints
 • 2. Load reference data and create Emission factors for Scope 3
 • 3. Scope 3 Emissions sources Discovery and creation
 • 4. Air travel Energy use
 • 5. Freight Hauling Energy use
 • 6. Hotel Stay Energy use
 • 7. Rental Car Energy use
 • 8. Ground travel Energy use

 • 9. Salesforce Net zero Coud reference data
 • 1. What is reference Data concretely
 • 2. Access Current Dataset Version in Salesforce NZC
 • 3. How to load New dataset versions
 • 4. Reference Data sources for purchase or Download

 • 10. Salesforce Net zero cloud Waste and Water management
 • 1. Tracking waste
 • 2. Create a Generated Waste Record
 • 3. Water Use management
 • 4. Create a Water Activity And footprint record
 • 5. Waste Dashboard Example
 • 6. Water management Dashboard Example

 • 11. Procurement Emissions
 • 1. Procurement Related Emissions
 • 2. Procurement objects relationship understanding
 • 3. Scope 3 Emissions procurement hub And setup assistant
 • 4. Suppliers and Procurement creation
 • 5. Scope 3 Carbon footprint and Annual Emissions Summary
 • 6. Inflation Rates Discovery and creation
 • 7. Procurement Dashboard Example

 • 12. Net Zero Cloud Targets
 • 1. SBTs Science based Targets
 • 2. Create Emissions Reduction Commitments
 • 3. Annual Emissions inventory
 • 4. Set Emissions Reduction Targets

 • 13. Net zero Cloud Forecasts
 • 1. Emission Forecasts
 • 2. Forecast set Building blocks
 • 3. Forecast Dimensions
 • 4. Forecast Measures
 • 5. Forecast measure groups
 • 6. Forecast Adjustment periods
 • 7. Forecast formula
 • 8. View Emissions Forecasts

 • 14. Net Zero Cloud Carbon credit And Suppliers
 • 1. Carbon credit and Projects
 • 2. Carbon credits in Salesforce Net zero cloud
 • 3. Carbon credit projects creation
 • 4. Sustainability purchases
 • 5. Sustainability credits
 • 6. Carbon credit allocation
 • 7. Salesforce net zero cloud market place

 • 15. Net zero Cloud CRM Analytics Dashboards
 • 1. Quick recap of what we have achieved
 • 2. Net Zero cloud Analytics
 • 3. Net zero Analytics App creation
 • 4. Audit Dashboard
 • 5. Building energy intensity Dashboard
 • 6. Business travel impact Dashboard
 • 7. Carbon credit allocation Dashboard
 • 8. Carbon Credit Allocation - Embedded
 • 9. Climate action Dashboard
 • 10. Scope 3 Procurement Dashboard
 • 11. Scope Wise Carbon Credit - Embedded
 • 12. Supplier Dashboard
 • 13. Waste Management Dashboard
 • 14. Water Management Dashboard

 • 16. Get your Salesforce net zero Cloud certification
 • 1. 30 Questions to train on Getting your Salesforce net zero cloud cert 2023.html
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 17226
  حجم: 2013 مگابایت
  مدت زمان: 300 دقیقه
  تاریخ انتشار: 12 مرداد 1402
  دیگر آموزش های این مدرس

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید