در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

Python for Data Analytics

24,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

Learn Python for Data Analytics


1. Before starting to the course
 • 1. Before Starting.html

 • 2. Statistics fundamentals
 • 1. About this section of the course.html
 • 2. General Concepts
 • 3. Descriptive statistics introduction & Frequency
 • 4. Mean - Mode - Median
 • 5. Probability Introduction
 • 6. Probability Distributions
 • 7. Conditional Probability & Tree Diagram
 • 8. Inferential Statistics introduction
 • 9. Confidence Interval
 • 10. Simple Linear Regression
 • 11. Statistics Quiz.html

 • 3. Python enviroment will be used in the course
 • 1. Google Colab & Jupyter Notebook.html

 • 4. Python fundamentals
 • 1. Print & Comments
 • 2. Variables part 1
 • 3. Variables part 2
 • 4. Data Types part 1
 • 5. Data Types part 2
 • 6. Operators
 • 7. If Statements
 • 8. Loops
 • 9. Functions
 • 10. Python Quiz.html

 • 5. Pandas
 • 1. Pandas Introduction
 • 2. Pandas Coding 1
 • 3. Pandas Coding 2
 • 4. Pandas for time series analysis
 • 5. Pandas Quiz.html

 • 6. Matplotlib
 • 1. Matplotlib Introduction
 • 2. Matplotlib Coding
 • 3. Matplotlib Quiz.html

 • 7. Seaborn
 • 1. Visualization of distributions
 • 2. Visualization of statistical relationships
 • 3. Plotting Categorical Data
 • 4. Seaborn Quiz.html

 • 8. Project 1
 • 1. Project 1

 • 9. Project 2
 • 1. Project 2

 • 10. How to build a project by yourself and share it
 • 1. Where to find data.html
 • 2. Where to share the projects.html