وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

PHP Laravel 10 for 2023: Build Complete Job Portal

سرفصل های دوره

Build Amazing Job Board with PHP Laravel MySQL and Bootstrap and Level up your Web Development Skills


1. Introduction
 • 1.1 presentation.pptx
 • 1. Introduction

 • 2. Installation
 • 1. Very Important a Must Watch Video
 • 2. Installing Xampp
 • 3. Installing VS Code

 • 3. Getting Started and Setting up the Project
 • 1.1 jobboard.rar
 • 1. Design and Code for the Project
 • 2. Create a New Laravel Project and Running the Server
 • 3. Creating Authentication System
 • 4. Integrating our Theme pt.1
 • 5. Integrating our Theme pt.2

 • 4. Diving Deeper and Getting Main Features Done
 • 1. Working with Home Page pt.1
 • 2. Working with Home Page pt.2
 • 3. Displaying Single Job pt.1
 • 4. Displaying Single Job pt.2
 • 5.1 social media links.txt
 • 5. Sharing Jobs

 • 5. Saving and Applying for Jobs and Creating Categories
 • 1. Saving Jobs pt.1
 • 2. Saving Jobs pt.2
 • 3. Applying for Jobs pt.1
 • 4. Applying for Jobs pt.2
 • 5. Displaying Categories
 • 6. Displaying Jobs for every Category

 • 6. Creating Users Pages and Searching for Jobs
 • 1. Creating Profile Page
 • 2. Showing Applications for every User
 • 3. Showing Saved Jobs for every User
 • 4. Updating User Data pt.1
 • 5. Updating User Data pt.2
 • 6. Updating CVs
 • 7. Validating and Cleaning up pt.1
 • 8. Validating and Cleaning up pt.2
 • 9. Searching Through Jobs
 • 10. Working with Trending Keywords pt.1
 • 11. Working with Trending Keywords pt.2
 • 12. Validating Single Job Page

 • 7. Creating Custom Authentication System
 • 1.1 admin-panel.rar
 • 1. Design and Code for Admin Panel
 • 2. Creating Custom Authentication pt.1
 • 3.1 login logic.txt
 • 3. Creating Custom Authentication pt.2
 • 4. Validating and Cleaning up pt.1
 • 5.1 middleware.txt
 • 5. Validating and Cleaning up pt.2

 • 8. Finishing Admins Section
 • 1. Showing All Admins
 • 2. Working with Index Page
 • 3. Creating New Admins

 • 9. Finishing Categories Section
 • 1. Displaying All Categories
 • 2. Creating Categories
 • 3. Updating Categories
 • 4. Deleting Categories

 • 10. Finishing Jobs Section
 • 1. Displaying All Jobs
 • 2. Creating New Jobs
 • 3. Deleting Jobs

 • 11. Finishing Applications Section
 • 1. Showing All Applications
 • 2. Deleting Applications

 • 12. Update New Lectures
 • 1. Fixing Errors and Enhancing pt.1
 • 2. Fixing Errors and Enhancing pt.2
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 17190
  حجم: 5572 مگابایت
  مدت زمان: 600 دقیقه
  تاریخ انتشار: 12 مرداد 1402
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید