وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Pearson – HashiCorp Certified Vault Associate

سرفصل های دوره

Introduction
 • 001. HashiCorp Certified Vault Associate Introduction

 • Lesson 1 HashiCorp Vault and Exam Introduction
 • 001. Learning objectives
 • 002. 1.1 HashiCorp Vault Introduction
 • 003. 1.2 The Vault Associate Certification

 • Lesson 2 System Setup
 • 001. Learning objectives
 • 002. 2.1 How to set up a Linux Virtual Machine
 • 003. 2.2 Using the Terminal
 • 004. 2.3 Working with Visual Studio Code
 • 005. 2.4 (Optional) AWS IAM User Creation
 • 006. 2.5 Cloning the Git Repository
 • 007. 2.6 Disclaimer

 • Lesson 3 Vault Basics and Introduction
 • 001. Learning objectives
 • 002. 3.1 What is Vault
 • 003. 3.2 Lab Installing Vault
 • 004. 3.3 Practice Question Review

 • Lesson 4 Working with Vault
 • 001. Learning objectives
 • 002. 4.1 How Does Vault Work
 • 003. 4.2 Practice Question Review
 • 004. 4.3 The Vault Development Server
 • 005. 4.4 Lab Deploy a Vault Dev Server
 • 006. 4.5 Lab Build a Sealed Vault
 • 007. 4.6 Practice Question Review

 • Lesson 5 Authentication Methods
 • 001. Learning objectives
 • 002. 5.1 The Process of Gaining Access
 • 003. 5.2 Authentication Methods in Vault
 • 004. 5.3 Lab Working with Authentication Methods
 • 005. 5.4 Practice Question Review

 • Lesson 6 Vault Policies
 • 001. Learning objectives
 • 002. 6.1 Policies Basics
 • 003. 6.2 Lab Working with Vault Policies
 • 004. 6.3 Practice Question Review

 • Lesson 7 Vault Tokens
 • 001. Learning objectives
 • 002. 7.1 Understanding Vault Tokens
 • 003. 7.2 Lab Working with Vault Tokens
 • 004. 7.3 Practice Question Review

 • Lesson 8 Vault Leases
 • 001. Learning objectives
 • 002. 8.1 Understanding Vault Leases
 • 003. 8.2 Lab Working with Vault Leases Part I
 • 004. 8.3 Lab Working with Vault Leases Part II
 • 005. 8.4 Practice Question Review

 • Lesson 9 Secrets Engines
 • 001. Learning objectives
 • 002. 9.1 Understanding Vault Secrets Engines
 • 003. 9.2 Lab Working with Vault Secrets Engines
 • 004. 9.3 Practice Question Review

 • Lesson 10 Vault UI and API
 • 001. Learning objectives
 • 002. 10.1 Learning about the UI and the API
 • 003. 10.2 Lab Practicing with the Vault UI and API Part I
 • 004. 10.3 Lab Practicing with the Vault UI and API Part II
 • 005. 10.4 Practice Question Review

 • Lesson 11 Vault Architecture
 • 001. Learning objectives
 • 002. 11.1 Understanding Vault Architecture
 • 003. 11.2 Lab Auditing and Troubleshooting
 • 004. 11.3 Practice Question Review

 • Lesson 12 Encryption as a Service (EaaS)
 • 001. Learning objectives
 • 002. 12.1 Learning about EaaS in Vault
 • 003. 12.2 Lab The Transit Secrets Engine
 • 004. 12.3 Practice Question Review

 • Lesson 13 Review and Bonus Questions
 • 001. Learning objectives
 • 002. 13.1 Certification Review and Best Practices
 • 003. 13.2 Bonus Quiz Questions

 • Summary
 • 001. HashiCorp Certified Vault Associate Summary
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 33429
  حجم: 1759 مگابایت
  مدت زمان: 399 دقیقه
  تاریخ انتشار: 7 فروردین 1403
  دسته بندی محصول
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید