وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Pearson – CCNP and CCIE Enterprise Core ENCOR 350-401, 2nd Edition

سرفصل های دوره

Introduction
 • 001. CCNP and CCIE Enterprise Core ENCOR 350-401 Introduction

 • Lesson 1 Packet Forwarding
 • 001. Learning objectives
 • 002. 1.1 Packet Forwarding Overview
 • 003. 1.2 Layer 2 Forwarding Essentials
 • 004. 1.3 Layer 3 Forwarding

 • Lesson 2 Switch Operations
 • 001. Learning objectives
 • 002. 2.1 VLANS
 • 003. 2.2 Switch Port Types
 • 004. 2.3 VLAN Trunking Protocol (VTP)
 • 005. 2.4 Dynamic Trunking Protocol (DTP)

 • Lesson 3 Spanning Tree
 • 001. Learning objectives
 • 002. 3.1 Introducting the Spanning Tree Protocol (STP)
 • 003. 3.2 Building STP Topology
 • 004. 3.3 Per VLAN Spanning Tree (PVST) and PVST+
 • 005. 3.4 STP Convergence
 • 006. 3.5 Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)
 • 007. 3.6 Tuning the STP Topology
 • 008. 3.7 Optimizing the Spanning Tree Topology
 • 009. 3.8 Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)

 • Lesson 4 EtherChannel Bundles
 • 001. Learning objectives
 • 002. 4.1 Introducing EtherChannel Bundles
 • 003. 4.2 Static EtherChannel Bundle
 • 004. 4.3 Port Aggregation Protocol (PAgP)
 • 005. 4.4 Link Aggregation Control Protocol (LACP)
 • 006. 4.5 Layer 3 EtherChannel Bundles
 • 007. 4.6 Troubleshooting EtherChannel Bundles
 • 008. 4.7 Load-Balancing Traffic with EtherChannel Bundles

 • Lesson 5 IP Forwarding
 • 001. Learning objectives
 • 002. 5.1 Routing Protocol Overview
 • 003. 5.2 Path Selection
 • 004. 5.3 Platform Architecture
 • 005. 5.4 Policy-Based Routing
 • 006. 5.5 Virtual Routing and Forwarding (VRF)

 • Lesson 6 Architecture
 • 001. Learning objectives
 • 002. 6.1 Hierarchical LAN Design
 • 003. 6.2 High Availability Network Design
 • 004. 6.3 Enterprise Network Architect Options

 • Lesson 7 Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP)
 • 001. Learning objectives
 • 002. 7.1 Introducing EIGRP
 • 003. 7.2 EIGRP Path Calculation and Metrics
 • 004. 7.3 EIGRP Timers and Convergence

 • Lesson 8 Open Shortest Path First (OSPF)
 • 001. Learning objectives
 • 002. 8.1 Introducing OSPF
 • 003. 8.2 OSPF Configuration
 • 004. 8.3 Timers and Failure Dectection
 • 005. 8.4 Designated Router and Backup Designated Router
 • 006. 8.5 OSPF Network Types
 • 007. 8.6 Areas
 • 008. 8.7 Default Route Advertisement
 • 009. 8.8 Link-State Advertisements (LSA)
 • 010. 8.9 OSPF Path Selection
 • 011. 8.10 Internal Route Summarization

 • Lesson 9 Open Shortest Path First Version 3 (OSPFv3)
 • 001. Learning objectives
 • 002. 9.1 Introducing OSPFv3
 • 003. 9.2 OSPFv3 Configuration and Verifications

 • Lesson 10 Border Gateway Protocol (BGP)
 • 001. Learning objectives
 • 002. 10.1 Introducing BGP
 • 003. 10.2 BGP Communication
 • 004. 10.3 BGP Session Configuration
 • 005. 10.4 BGP Prefix Advertisement
 • 006. 10.5 BGP Route Summarization
 • 007. 10.6 BGP Communities
 • 008. 10.7 BGP Multihoming
 • 009. 10.8 BGP Best Path
 • 010. 10.9 Multiprotocol BGP for IPv6

 • Lesson 11 Route Manipulation
 • 001. Learning objectives
 • 002. 11.1 Conditional Matching of Routes
 • 003. 11.2 Route Maps
 • 004. 11.3 OSPF Filtering
 • 005. 11.4 BGP Route Filtering

 • Lesson 12 Multicast
 • 001. Learning objectives
 • 002. 12.1 Multicast Fundamentals
 • 003. 12.2 Multicast Addressing (L2 & L3)
 • 004. 12.3 Internet Group Management Protocol (IGMP)
 • 005. 12.4 Protocol Independent Multicast (PIM)
 • 006. 12.5 Rendezvous Points (RP)
 • 007. 12.6 Multicast Packet Flow
 • 008. 12.7 Configuring and Verifying

 • Lesson 13 Quality of Service (QoS)
 • 001. Learning objectives
 • 002. 13.1 The Need for QoS
 • 003. 13.2 QoS Models
 • 004. 13.3 Module QoS CLI (MQC)
 • 005. 13.4 Classification and Marking
 • 006. 13.5 Policing and Shaping
 • 007. 13.6 Congestion Management and Avoidance

 • Lesson 14 IP Services
 • 001. Learning objectives
 • 002. 14.1 Network Time Protocol (NTP) Overview
 • 003. 14.2 Configuring and Verifying NTP
 • 004. 14.3 Precision Time Protocol (PTP)
 • 005. 14.4 Hot Standby Router Protocol (HSRP) Overview
 • 006. 14.5 HSRP with SSO
 • 007. 14.6 Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP)
 • 008. 14.7 Global Load-Balancing Protocol (GLBP)

 • Lesson 15 Network Address Translation (NAT)
 • 001. Learning objectives
 • 002. 15.1 Introducing NAT
 • 003. 15.2 Static NAT
 • 004. 15.3 Pooled NAT
 • 005. 15.4 Port Address Translation (PAT)

 • Lesson 16 Secure Access Control
 • 001. Learning objectives
 • 002. 16.1 Network Security Design for Threat Defense
 • 003. 16.2 Next Generation Endpoint Security
 • 004. 16.3 Cisco Stealthwatch
 • 005. 16.4 Cisco ISE
 • 006. 16.5 802.1x
 • 007. 16.6 MAB
 • 008. 16.7 TrustSec
 • 009. 16.8 MACSec

 • Lesson 17 Infrastructure Security
 • 001. Learning objectives
 • 002. 17.1 ACLs
 • 003. 17.2 Configuring and Verifying ACLs
 • 004. 17.3 Terminal Lines and Password Protection
 • 005. 17.4 AAA
 • 006. 17.5 ZBFW
 • 007. 17.6 Control Plane Policing (CoPP)

 • Lesson 18 Wireless
 • 001. Learning objectives
 • 002. 18.2 Layer 1 Concepts
 • 003. 18.3 RF Power
 • 004. 18.4 RSSI
 • 005. 18.5 Interference Noise
 • 006. 18.6 SNR
 • 007. 18.7 Band and Channels
 • 008. 18.8 Wireless Device Capabilities
 • 009. 18.9 AP Modes and Antenna Types
 • 010. 18.10 Wireless LAN Topologies - Standalone
 • 011. 18.11 Wireless LAN Topologies - Centralized Mode
 • 012. 18.12 Wireless LAN Topologies - FlexConnect Mode
 • 013. 18.13 Wireless LAN Topologies - EWCMobility Express, IP Addressing, Mesh, Auto-Anchor
 • 014. 18.14 Access Point Discovery and Join Process
 • 015. 18.15 Main Principles and Use Cases for Layer 2 and Layer 3 Roaming
 • 016. 18.16 Configuring Wireless on Aironet Platforms
 • 017. 18.17 Configuring Wireless on Catalyst Platforms
 • 018. 18.18 Troubleshoot WLAN Configuration and Wireless Client Connectivity Issues
 • 019. 18.19 Troubleshoot WLAN Configuration and Wireless Client Connectivity on Catalyst Platforms
 • 020. 18.20. Wireless Security General Considerations
 • 021. 18.21 Configuring the Wireless Controller, Open Authentication, WPA2 PSK Authentication
 • 022. 18.22 Configuring Local EAP Authentication, External EAP Authentication, Web-Auth Authentication
 • 023. 18.23 Configuring and Verifying Wireless on Catalyst Platforms
 • 024. 18.24 Location Services and Design Considerations
 • 025. 18.25 Understanding Client Density in Designs
 • 026. 18.26 Describe Wireless Segmentation with Groups, Profiles, and Tags

 • Lesson 19 Overlay Tunnels
 • 001. Learning objectives
 • 002. 19.1 Generic Routing Encapsulation (GRE) Overview
 • 003. 19.2 Configuring and Verifying GRE Tunnels
 • 004. 19.3 IPsec Fundamentals
 • 005. 19.4 Site-to-Site IPsec VPN Overview
 • 006. 19.5 Configuring and Verifying Site-to-Site IPsec VPN
 • 007. 19.6 LISP Fundamentals
 • 008. 19.7 VXLAN Fundamentals
 • 009. 19.8 VXLAN-EVPN Overview

 • Lesson 20 Cisco SD-Access Solution
 • 001. Learning objectives
 • 002. 20.1 Introducing Cisco Software-Defined Access Solution
 • 003. 20.2 Cisco Software-Defined Access Control
 • 004. 20.3 Cisco Software-Defined Access Data Planes
 • 005. 20.4 Fabric Roles and Terminology
 • 006. 20.5 Inserting Fabric Into a Traditional Campus Network
 • 007. 20.6 Fabric Wireless and L2 Domain Stretch
 • 008. 20.7 DNA Center Demo (Design and Policy)
 • 009. 20.8 DNA Center Demo (DNA Center Assurance)

 • Lesson 21 Cisco SD-WAN Solution
 • 001. Learning objectives
 • 002. 21.1 Cisco SD-WAN Benefits and Use Cases
 • 003. 21.2 Cisco SD-WAN Architecture and Components
 • 004. 21.3 Cisco SD-WAN Terminology and Constructs
 • 005. 21.4 Overlay Management Protocol (OMP)
 • 006. 21.5 Cisco SD-WAN Fabric Operations
 • 007. 21.6 Data Tunnel Connectivity
 • 008. 21.7 Transport Path Selection
 • 009. 21.8 VPN Segmentation

 • Lesson 22 Virtualization
 • 001. Learning objectives
 • 002. 22.1 Server Virtualization
 • 003. 22.2 Network Function Virtualization (NFV)
 • 004. 22.3 Enterprise Network Function Virtualization (ENFV)

 • Lesson 23 Network Assurance
 • 001. Learning objectives
 • 002. 23.1 Diagnose Network Problems Using Tools Such as Debugs, Conditional Debugs, trace route, ping, SNMP, and Syslog
 • 003. 23.2 Ping and Traceroute Commands
 • 004. 23.3 Debug Commands
 • 005. 23.4 Conditional Debug Commands
 • 006. 23.5 SNMP Commands
 • 007. 23.6 Syslog Commands
 • 008. 23.7 Configure and Verify Device Monitoring Using Syslog for Remote Logging
 • 009. 23.8 Configure and Verify NetFlow and Flexible NetFlow
 • 010. 23.9 Configure and Verify SPANRSPAN
 • 011. 23.10 Configure and Verify ERSPAN
 • 012. 23.11 Exploring the Dashboard and Design
 • 013. 23.12 Exporing Assurance Network Health
 • 014. 23.13 Exploring Assurance Client Health
 • 015. 23.14 Configure and Verify IP SLA

 • Lesson 24 Network Programmability
 • 001. Learning objectives
 • 002. 24.1 API
 • 003. 24.2 Tools and Resources
 • 004. 24.3 Data Formats
 • 005. 24.4 Cisco DNA Center APIs
 • 006. 24.5 Cisco vManage APIs
 • 007. 24.6 Data Models and Supporting Protocols
 • 008. 24.7 Cisco DevNet
 • 009. 24.8 GitHub
 • 010. 24.9 Introduction to Python
 • 011. 24.10 Python Variables and Data Types
 • 012. 24.11 Python Data Structures
 • 013. 24.12 Writing Python Program Using Loops and Functions
 • 014. 24.13 Dealing with JSON Data in Python
 • 015. 24.14 Enabling NETCONF and RESTCONF on Cisco IOS-XE

 • Lesson 25 Automation Tools
 • 001. Learning objectives
 • 002. 25.1 EEM
 • 003. 25.2 Configuring EEM
 • 004. 25.3 Puppet
 • 005. 25.4 Chef
 • 006. 25.5 SaltStack
 • 007. 25.6 Ansible

 • Summary
 • 001. CCNP and CCIE Enterprise Core ENCOR 350-401 Summary
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 19859
  حجم: 6841 مگابایت
  مدت زمان: 2138 دقیقه
  تاریخ انتشار: 14 مهر 1402

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید