وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Oracle Base Database Services Professional Workshop

سرفصل های دوره

Important skills for implementation and management are the main topics of this course. An in-depth knowledge and set of skills are demonstrated by an Oracle Base Database Services Certified Professional. Join expert instructors from Oracle University to find out more about what you need to know to tackle the Oracle Base Database Services 2023 Certified Professional certification exam.

Gather insights on how to configure, monitor, and manage Virtual Machine DB Systems, Exadata Database Service, MySQL Database and HeatWave, NoSQL Database Cloud Service, and Database Management Service. Along the way, get tips and best practices to prepare for the official certification exam.

Note: This course was created by Oracle University. We are pleased to host this content in our library.


01 - 1. Oracle Base Database Service
 • 01 - Oracle Base Database Service overview
 • 02 - Create an Oracle Base Database Service
 • 03 - Manage an Oracle Base Database Service
 • 04 - Database lifecycle management on a virtual machine DB system
 • 05 - Database metrics and management interfaces
 • 06 - Demo Create a VCN
 • 07 - Demo Create a VM DB system
 • 08 - Demo Create a custom database software image
 • 09 - Demo Changing the shape of a VM DB system
 • 10 - Demo Scale the storage for a VM DB system
 • 11 - Demo Patch a virtual machine DB system
 • 12 - Demo Changing the license type of a VM DB system
 • 13 - Demo Create PDB in an existing DB system
 • 14 - Demo Configuring automatic backups for a database on a VM DB system
 • 15 - Demo Enable Data Guard for a VM DB system

 • 02 - 2. Exadata Database Service
 • 01 - Exadata Database Service overview
 • 02 - Exadata Network, infrastructure, VM cluster overview
 • 03 - Exadata infrastructure and VM cluster management
 • 04 - Database lifecycle management
 • 05 - Management tools
 • 06 - Demo Creating an Exadata Cloud Infrastructure for your Exadata Database Service on dedicated infrastructure
 • 07 - Demo Provision Exadata Database Service on Cloud@Customer infrastructure
 • 08 - Demo Creating a VM cluster network and provisioning a VM cluster on an Exadata Database Service on Cloud@Customer
 • 09 - Demo Creating an Exadata Cloud VM cluster on your Exadata Database Service on dedicated infrastructure
 • 10 - Demo Creating a database home on your Exadata Database Service on dedicated infrastructure
 • 11 - Demo Creating an Oracle Database on your Exadata Database Service on dedicated infrastructure
 • 12 - Demo Create a custom database software image
 • 13 - Demo Creating a pluggable database on your Exadata Database Service on dedicated infrastructure
 • 14 - Demo Managing pluggable databases on your Exadata Database Service on dedicated infrastructure
 • 15 - Demo Configuring automatic backups for a database on your Exadata Database Service on dedicated infrastructure
 • 16 - Demo Create a backup destination on Exadata Database Service on Cloud@Customer
 • 17 - Demo Create an on-demand full backup of a database on your Exadata Database Service on dedicated infrastructure
 • 18 - Demo Enable Oracle Data Guard on Exadata Database Service on dedicated infrastructure
 • 19 - Demo Perform a database switchover using Oracle Data Guard
 • 20 - Demo Perform a database failover and reinstate a database using Oracle Data Guard
 • 21 - Demo Perform a patch operation on a Database Home on an Exadata Database Service on dedicated infrastructure
 • 22 - Demo Perform a Grid Infrastructure patch operation on a VM cluster on your Exadata Database Service on Cloud@Customer
 • 23 - Demo Updating a guest VM operating system on Exadata Database Service on Cloud@Customer
 • 24 - Demo Scale VM cluster OCPU resources on Exadata Database Service on Cloud@Customer

 • 03 - 3. MySQL Database Service and HeatWave Overview
 • 01 - MySQL HeatWave database service overview
 • 02 - Provision and connect to MySQL database service
 • 03 - Create, manage, and use HeatWave
 • 04 - Operate MySQL database service

 • 04 - 4. NoSQL Database Service Cloud Overview
 • 01 - Oracle NoSQL Database Cloud Service overview
 • 02 - Security
 • 03 - Instant elasticity at table level
 • 04 - Data models
 • 05 - Throughput
 • 06 - Connect applications to Oracle NoSQL Database Cloud Service

 • 05 - 5. Database Management Service Overview
 • 01 - Configure a database management service for external databases
 • 02 - Configure a database management service for Base Database Service
 • 03 - Install and configure management agents for database management
 • 04 - Observability and management for OCI databases
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 20491
  حجم: 1093 مگابایت
  مدت زمان: 464 دقیقه
  تاریخ انتشار: 15 مهر 1402

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید