وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Offensive-Internet-of-Things-Exploitation-Video

سرفصل های دوره
 • 001-Introduction to IoT Security
 • 002-Mapping Attack surface and previous vulnerabilities
 • 002-b-Setting up your IoT pentesting VM
 • 003-Firmware analysis - Identifying hardcoded secrets
 • 003-a-Firmware Analysis 101
 • 004-Emulating firmware binary
 • 005-Backdooring a firmware - 1
 • 006-Backdooring a firmware - 2
 • 007-Firmware Emulation using FAT
 • 008-Web application security for IoT devices
 • 009-Using Burp for IoT Web app security
 • 010-Exploiting Command Injection - Part 1
 • 011-Exploiting Command Injection - Part 2
 • 012-CSRF and Firmware diffing
 • 013-Conventional Attack vectors
 • 014-Conventional attack vectors - Password cracking
 • 015-Analysing Smart Plug - Getting started
 • 016-Reversing Smart plug encryption
 • 017-Controlling Smart Plug
 • 018-Getting started with ARM
 • 019-Buffer overflow on ARM
 • 020-Exploit Development on ARM
 • 021-Using Radare2 for MIPS binary analysis
 • 022-Exploitation using GDB remote debugging on MIPS
 • 023-Introduction to Serial Interfacing and UART
 • 024-Serial interfacing over UART
 • 025-NAND Glitching
 • 026-SPI and I2C - Introduction and Dumping data
 • 027-Writing and Reading EEPROM using Arduino
 • 028-Introduction to JTAG
 • 029-Identifying JTAG pinouts using Arduino
 • 030-JTAGulator
 • 031-Debugging with JTAG
 • 032-Introduction to SDR
 • 033-Getting started with GNU Radio companion
 • 034-Decoding captured AM Signal
 • 035-Capturing FM signals using RTL-SDR
 • 036-Analysing wireless doorbells using RTL-SDR
 • 037-Extracting text from signal
 • 038-Extracting text from Signal - part 2 (using Audacity)
 • 039-a-Introduction to BLE
 • 039-b-BLE Cracking and Pairing modes
 • 040-Sniffing BLE using Ubertooth
 • 041-Introduction to Zigbee and Sniffing
 • 042-a-Zigbee Exploitation - part one
 • 042-b-Zigbee Exploitation - Part 2
 • 83,800 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  شناسه: 33444
  حجم: 35396 مگابایت
  مدت زمان: 456 دقیقه
  تاریخ انتشار: 28 فروردین 1403
  دسته بندی محصول
  طراحی سایت و خدمات سئو

  83,800 تومان
  افزودن به سبد خرید