در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

OBJECT ORIENTED PYTHON PROGRAMMING – LEVEL 2

24,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

For MachineLearning, DataScience, FullStackDevopment


1. Introduction
 • 1. Agenda
 • 2. Python Class Structure
 • 3. Activity-1
 • 4. Objects in Python
 • 5. Class - Object Relationship
 • 6. Activity-2

 • 2. Methods in Python
 • 1. What is Method
 • 2. How to create a method
 • 3. Activity-3
 • 4. Activity-4

 • 3. Attributes in Python
 • 1. What is an attribute error
 • 2. Activity-5
 • 3. What is the use of Double Underscore in Python
 • 4. Activity-6

 • 4. Constructor in Python
 • 1. What is a constructor
 • 2. Activity-7
 • 3. What is the use of __init__() in python
 • 4. Activity-8

 • 5. Special Methods
 • 1. Special (or) Dunder Methods-1
 • 2. Special (or) Dunder Methods-2
 • 3. Activity-9

 • 6. Inheritance
 • 1. What is Inheritance in Python
 • 2. Activity-10
 • 3. Method Overriding & Ways to avoid it
 • 4. Activity-11
 • 5. What is Multiple Inheritance & Multi-level Inheritance
 • 6. Activity-12
 • 7. Method Resolution Order (MRO)

 • 7. Decorators
 • 1. What is Decorator
 • 2. @classmethod & how to use it
 • 3. Difference between @classmethod & instance method
 • 4. Activity - I3
 • 5. Activity - I4
 • 6. @staticmethod & how to use it
 • 7. What is property()
 • 8. @property decorator
 • 9. Activity-15

 • 8. Overloading Built-In Functions & Operators
 • 1. Achieving Overloading technique in Python
 • 2. Activity-16

 • 9. Python Iterator
 • 1. An Iterator & its usage
 • 2. __iter__() and __next__() usages
 • 3. Activity-17
 • 4. Activity-18

 • 10. Generator
 • 1. Generator & its Usages
 • 2. Examples on Generator & Generator Expressions.
 • 3. Activity-19

 • 11. Python Closure
 • 1. About Closure
 • 2. Activity-20

 • 12. Thank You
 • 1. Thank you