در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

Mixing Vocals: Techniques Pro Engineers Use (Premium Course)

24,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

You Won't Find This on YouTube


1 - Introduction and What You are Going to Learn
 • 1 - Introduction and What you are Going to Learn
 • 2 - Defining the Role of the Engineer
 • 3 - Backing up Playlists Before Editing

 • 2 - Cleaning up the Vocal Recording Before Mixing
 • 4 - Treating Unwanted Vocal Pops and Clicks
 • 5 - Removing Unwanted Noise from the Vocal Recording

 • 3 - The Three Ts Timing
 • 6 - Identifying Timing Correction
 • 7 - Timing Correction in Practice
 • 8 - Smoothing out the Vocal Edits
 • 9 - Correcting the Timing on the Second Rapper
 • 10 - Correcting the Timing on the Third Rapper
 • 11 - Summary on Timing

 • 4 - The Three Ts Tuning
 • 12 - Identifying Vocal Tuning Options
 • 13 - Melodyne Introduction
 • 14 - Using AutoTune to Tune the Vocals
 • 15 - Summary on Tune

 • 5 - The Three Ts Tone
 • 16 - A Quick Word on Tone
 • 17 - Common Mistakes When Using Compression on Vocals
 • 18 - Using an Intelligent EQ to Cleanup the Room Tone
 • 19 - Controlling Vocal Harshness and Sibilance
 • 20 - Summary on Tone

 • 6 - Deep Dive into Mixing Vocals
 • 21 - Intro to the Vocal Chain
 • 22 - Using a Transient Shaper to Tame Attacks
 • 23 - Using a Channel Strip
 • 24 - Using the first Deesser
 • 25 - Using the CLA76 Compressor
 • 26 - Using EQ after Compression
 • 27 - Using a second Deesser
 • 28 - Using the CLA Vocals
 • 29 - Finalizing the Vocal Chain

 • 7 - The Vocal Effects
 • 30 - Using a Short Reverb with EQ
 • 31 - Using a Ping Pong Delay
 • 32 - Using a Widener
 • 33 - Balancing the Vocal Effects

 • 8 - Going Beyond the Basic Mix Creative Mixing
 • 34 - Intro to Creative Mixing
 • 35 - Creating Delay Throws
 • 36 - Final Thoughts

 • 9 - Thanks and Farewell
 • 37 - Final Master Song for Online Publishing
 • 38 - Thank you and Farewell
 • 38 - contact alex for a personalized coaching session to help you with your mixes.zip
 • 38 - eBook-Mixing-Vocals-Udemy.pdf