در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

Microsoft Excel – Excel Course from Beginner to Advanced

24,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

Excel into Microsoft Excel by taking this ultimate course from beginner to expert in MS EXCEL.


1. Introduction into Excel
 • 1.1 Excel part1.pptx
 • 1. How to access Microsoft Excel
 • 2. Introduction into Excel (PART 1)
 • 3. Introduction into Excel (PART 2)
 • 4. Introduction into Excel (PART 3)
 • 5. Introduction into Excel (PART 4)
 • 6. Introduction into Excel (PART 5)

 • 2. Excel Formatting
 • 1.1 Excel part2.pptx
 • 1. Introduction
 • 2. Excel Format Painter
 • 3. Excel Format Colors
 • 4. Excel Format Fonts
 • 5. Excel Format Borders
 • 6. Excel Number Formats
 • 7. Excel Regional Format Settings

 • 3. Excel Data Analysis
 • 1.1 Excel part3.pptx
 • 1. Introduction
 • 2. Excel Sorting
 • 3. Excel Filter
 • 4. Excel Tables
 • 5. Excel Conditional Formatting
 • 6. Excel Highlight Cell Rules
 • 7. Excel TopBottom Rules
 • 8. Excel Above and Below Average Rules
 • 9. Excel Data Bars
 • 10. Excel Color Scales
 • 11. Excel Icon Sets
 • 12. Excel Manage Rules
 • 13. Excel Charts (part 1)
 • 14. Excel Charts (part 2)
 • 15. Excel Charts (part 3)

 • 4. Pivot Table
 • 1.1 Excel part4.pptx
 • 1. Pivot Table
 • 2.1 Excel part5 .pptx
 • 2. Exercise

 • 5. Excel Functions
 • 1.1 Excel part6.pptx
 • 1. Introduction
 • 2. Excel AND function
 • 3. Excel AVERAGE function
 • 4. Excel AVERAGEIF function
 • 5. Excel AVERAGEIFS function
 • 6. Excel COUNTIF function
 • 7. Excel IF function
 • 8. Excel IFS function
 • 9. Excel LEFT function
 • 10. Excel LOWER function
 • 11. Excel MAX function
 • 12. Excel MEDIAN function
 • 13. Excel MIN function
 • 14. Excel MODE function
 • 15. Excel NPV function
 • 16. Excel OR function
 • 17. Excel RAND function
 • 18. Excel RIGHT function
 • 19. Excel STDEV.P function
 • 20. Excel SUM function
 • 21. Excel TRIM function
 • 22. Excel VLOOKUP function
 • 23. Excel XOR function
 • 24. Excel Functions - Summary

 • 6. Excel Extras
 • 1.1 Excel part7.pptx
 • 1. Introduction
 • 2. Convert Time into Seconds
 • 3. Excel Keyboard Shortcuts (part 1)
 • 4. Excel Keyboard Shortcuts (part 2)