در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

Microsoft Cybersecurity Architect Expert (SC-100) Cert Prep: 4 Design Strategy for Data and Applications

24,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

The SC-100 exam is the Expert-level Microsoft security certification, intended for those with deep knowledge and experience designing and architecting security strategies with Microsoft security technologies, who have also cleared at least one Associate-level Microsoft security certification exam. If you plan to sit for this exam, Microsoft MVP Pete Zerger can help you prepare. In this course, Pete goes over all the topics mentioned in domain 4 of the SC-100 exam syllabus. He shows you how to specify priorities for mitigating threats, specify a security standard for onboarding new applications, and specify a security strategy. Pete also walks you through designing a strategy for securing data, with steps like identifying priorities for mitigating threats to data, designing a strategy to protect sensitive data, and defining an encryption standard for data at rest and in motion.


01 - Introduction
 • 01 - Prepping for the SC-100 exam
 • 02 - What you should know
 • 03 - Lab setup

 • 02 - 1. Specify Security Requirements for Applications
 • 01 - Specify priorities for mitigating threats to applications
 • 02 - Specify a security standard for onboarding a new application
 • 03 - Specify a security strategy for applications and APIs

 • 03 - 2. Design a Strategy
 • 01 - Specify priorities for mitigating threats to data
 • 02 - Design a strategy to identify and protect sensitive data
 • 03 - Specify an encryption standard for data at rest and in motion

 • 04 - Conclusion
 • 01 - Next steps