وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

MERN Stack with Project

سرفصل های دوره

Building an in-depth full-stack Blog project application using Nodejs, Express, React, and MongoDB along with ES6+


1. Introduction
 • 1. Introduction
 • 2. Tools Required

 • 2. Creating a React Front End
 • 1. Setting up React Project
 • 2. Configure Tailwind css with React
 • 3. Creating the app component
 • 4. Creating blog pages
 • 5. Creating NabBar component
 • 6. Github link.html
 • 7. URL parameters with react-router
 • 8. Creating and linking the articles list
 • 9. Making article list as reusable component
 • 10. Creating a 404 page in React

 • 3. Creating a Node Back End
 • 1. preparing-the-backend-dependencies
 • 2. creating-our-express-app (Server.js)
 • 3. Testing an Express server with Postman
 • 4. Route parameters in Express
 • 5. Adding comments functionality

 • 4. Setting up MongoDB
 • 1. Installing MongoDB and creating database
 • 2. Adding MongoDB to Express
 • 3. Rewriting the comments endpoint

 • 5. Connecting the FrontEnd and BackEnd
 • 1. The Fetch API
 • 2. Adding React hooks to fetch data
 • 3. Displaying comments
 • 4. Adding an Add Comment form
 • 5. Github link.html
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 7949
  حجم: 1449 مگابایت
  مدت زمان: 144 دقیقه
  تاریخ انتشار: 20 اسفند 1401

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید