وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Maximo Automation Scripts

سرفصل های دوره

A quick practical and technical handbook to understand Automation Scripting in Maximo


1. Introduction
 • 1.1 My Blogs.html
 • 1. Introduction

 • 2. Course Contents
 • 1. Course Contents

 • 3. Chapter 1 Introduction to Automation Scripts
 • 1. Chapter 1 Introduction to Automation Scripts Contents
 • 2. Chapter 1a Automation Scripts
 • 3. Chapter 1b Supported Languages and Variables
 • 4. Chapter 1c Types of Automation Scripts and Launch Points
 • 5. Chapter 1d Automation Scripts without Launch Points
 • 6.1 Scripting With Maximo.pdf
 • 6. Chapter 1e References
 • 7. Quiz 1.html

 • 4. Chapter 2 Exploring Automation Scripts with Examples
 • 1. Chapter 2 Exploring Automation Scripts with ExamplesContents
 • 2. Chapter 2a Tradeoff Automation Script over Cross Over Domain
 • 3. Chapter 2b Which launch point to use
 • 4. Chapter 2c An example using Variables for Attribute Launch Point
 • 5. Chapter 2d Dynamic Values in Lookups
 • 6. Chapter 2e Throwing an exception in a message box
 • 7. Chapter 2f Taking action from YesNo button in Message Box
 • 8. Chapter 2g An Example of automation script for a Condition
 • 9. Chapter 2h References
 • 10. Quiz 2.html

 • 5. Chapter 3 Automation Scripts for Inbound and Outbound Processing of Messages
 • 1. Chapter 3 Automation Scripts for Integration Components Contents
 • 2. Chapter 3a Object Structure Processing
 • 3. Chapter 3b Enterprise Service Processing
 • 4. Chapter 3c Publish Channel Processing
 • 5. Chapter 3d References
 • 6. Quiz 3.html

 • 6. Chapter 4 Best Practices
 • 1. Chapter 4 Best Practices Contents
 • 2. Chapter 4a Calling a Stored Procedure from a Cron Task instance
 • 3. Chapter 4b Using Maximo Constants
 • 4. Chapter 4c1 Fetching MBO Sets using Relationship or MXServer
 • 5. Chapter 4c2 Fetching Mbo Sets using Relationship or MXServer
 • 6. Chapter 4d Migration of Automation Scripts
 • 7. Chapter 4e References
 • 8. Quiz 4.html

 • 7. Chapter 5 Maximo Business Rules Scripting Language
 • 1. Chapter 5 MBR Scripting Language Contents
 • 2. Chapter 5a MBR Language Fundamentals
 • 3. Chapter 5b Important Aspects of MBR Scripting
 • 4. Chapter 5c Practical Examples
 • 5. Chapter 5d References
 • 6. Quiz 5.html
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 17429
  حجم: 639 مگابایت
  مدت زمان: 74 دقیقه
  تاریخ انتشار: 13 مرداد 1402
  دیگر آموزش های این مدرس

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید