وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

LinkedIn Ads MasterClass 2023 – All Campaigns & Features

سرفصل های دوره

LinkedIn Ads 2023: Learn How To Create All Campaigns & Features And Use It To Reach Your Customers & Grow Your Revenue!!


1 - Introduction
 • 1 - Welcome Video

 • 2 - LinkedIn Ads Overview
 • 2 - LinkedIn Ads Overview How LinkedIn Ads Work LinkedIn Ads Account Setup
 • 3 - Linkedin Ads Auction Bid Price Relevancy Score
 • 4 - LinkedIn Ads Account Structure LinkedIn Ads Metrics LinkedIn Ads Account Navig
 • 5 - Website Visits Campaign Creation

 • 3 - Ad Formats
 • 6 - Single Image Ad
 • 7 - Carousal Image Ad
 • 8 - Video Ad
 • 9 - Text Ad
 • 10 - Spotlight Ad
 • 11 - Document Ad
 • 12 - Conversation Ad
 • 13 - Event Ad
 • 14 - Follower Ad
 • 15 - Job Ad

 • 4 - Bidding Strategy
 • 16 - Bidding Strategy

 • 5 - LinkedIn Audience Templates
 • 17 - Audiences Overview
 • 18 - Locations
 • 19 - Audience Attributes
 • 20 - Matched Audiences

 • 6 - Conversion Tracking
 • 21 - What is Conversion Tracking How to setup Conversion Tracking
 • 22 - Sitewide Insight Tag Page Load conversion
 • 23 - Event specific Insight Tag conversion
 • 24 - Event specific pixel conversion

 • 7 - Introduction to Retargeting
 • 25 - Retargeting Overview
 • 26 - Retargeting Campaign Creation

 • 8 - Introduction to Lead Gen
 • 27 - LinkedIn Lead Generation Ad Campaigns
 • 28 - View and download leads metrics and analytics for Lead Gen Form campaigns

 • 9 - Dynamic Ad Campaign
 • 29 - LinkedIn Dynamic Ad Campaign Creation

 • 10 - Carousal Image Ad Campaign
 • 30 - LinkedIn Carousel Image Ad Campaign

 • 11 - Conversation Ad Campaign
 • 31 - Conversation Ad Campaign

 • 12 - Message Ad Campaign
 • 32 - LinkedIn Message Ad Campaign

 • 13 - Document Ad Campaign
 • 33 - Document Ad Campaign

 • 14 - Video Ad Campaign
 • 34 - LinkedIn Video Ad Campaign

 • 15 - Event Ad Campaign
 • 35 - LinkedIn Event Ad Campaign

 • 16 - Direct Sponsored Content Campaign
 • 36 - LinkedIn Direct Sponsored Content Single Image Ad Campaign

 • 17 - Reports
 • 37 - How to use Reports in LinkedIn

 • 18 - Introduction to Billing
 • 38 - Billing Center

 • 19 - Business Manager
 • 39 - Business Manager Overview

 • 20 - Certification
 • 40 - LinkedIn Ads Certification
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 7917
  حجم: 1520 مگابایت
  مدت زمان: 162 دقیقه
  تاریخ انتشار: 20 اسفند 1401

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید