در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

Learning Terraform

24,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

Terraform is a DevOps tool for declarative infrastructure—infrastructure as code. It simplifies and accelerates the configuration of cloud-based environments. In this course, instructor Josh Samuelson shows how to use Terraform to configure infrastructure and manage resources with Amazon Web Services (AWS). After demonstrating how to set up AWS for Terraform, Josh covers how Terraform manages your infrastructure, as well as how to use core Terraform commands. He also delves into more advanced topics, including how to leverage code modules from the Terraform registry and how to create your own modules. Upon wrapping up this course, you'll have the knowledge you need to efficiently define and manage infrastructure with this powerful tool.


01 - Introduction
 • 01 - Learn Terraform for your cloud infrastructure
 • 02 - What you need

 • 02 - 1. First Steps with Terraform
 • 01 - What is Terraform
 • 02 - Your Terraform code repo
 • 03 - Setting up AWS for Terraform
 • 04 - Terraform Cloud

 • 03 - 2. Terraform in Action
 • 01 - Terraform plan
 • 02 - First Terraform run
 • 03 - How Terraform works
 • 04 - Terraform states
 • 05 - Editing your code
 • 06 - Understanding Terraform errors

 • 04 - 3. Infrastructure as Code
 • 01 - Resources
 • 02 - Basic resource types
 • 03 - Terraform style
 • 04 - Security group
 • 05 - Using modules
 • 06 - Terraform registry Providers
 • 07 - Terraform registry Modules

 • 05 - 4. Advanced Topics
 • 01 - Get ready to scale
 • 02 - Expanding your installation
 • 03 - Variables
 • 04 - Split out your data
 • 05 - Modularize
 • 06 - Deploying environments
 • 07 - Cleaning up Terraform destroy
 • 08 - Terraform CLI

 • 06 - Conclusion
 • 01 - Next steps