در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

Learn QA Automation: Browser testing with Codeception

24,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

Use Codeception to easily write browser tests. Run your tests automatically in GitHub Actions and many more tricks


1. Introduction
 • 1. Introduction
 • 2. What will you learn Is this course right for you
 • 3. What do you need to know before starting
 • 4. When to automate

 • 2. Getting Started
 • 1. Install in Windows
 • 2. Install on Mac
 • 3. Install in Ubuntu
 • 4. Create a WordPress site
 • 5.1 getting-started.zip
 • 5. Write first test
 • 6. Write your own login test
 • 7.1 getting-started.zip
 • 7. Exercise Files.html

 • 3. Intermediate
 • 1. Publish and test a page through an automated test
 • 2. CSS or XPath
 • 3. Design Patterns pageObjects & stepObjects
 • 4. Use stepObjects
 • 5. Use pageObjects
 • 6. Access a database
 • 7. Try on your own what we've learned so far
 • 8.1 intermediate.zip
 • 8. Exercise Files.html

 • 4. Advanced
 • 1. Run Javascript commands
 • 2. Run shell commands
 • 3. Use Filesystem module
 • 4. Use tryTo conditions in tests
 • 5. Creating Modules
 • 6. Writing advanced XPath locators
 • 7.1 advanced.zip
 • 7. Exercise Files.html

 • 5. Bonus Write an API test
 • 1.1 Bonus-RestAPITest.zip
 • 1. Write a test using REST API

 • 6. Bonus Run your tests in GitHub Actions
 • 1. Run tests in headless mode
 • 2.1 Bonus-GitHubActions.zip
 • 2. Create GitHub Workflow

 • 7. Bonus Write a test checking for dead links
 • 1.1 Bonus-CheckLinks.zip
 • 1. Write a test that catches links with unwanted HTTP responses

 • 8. What's next
 • 1. What's next