وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Learn data structures and algorithms for interviews

سرفصل های دوره

Clear coding rounds with this comprehensive data structures and algorithms course suited for beginners


1. Basics of C++
 • 1.1 Install Sublime text.html
 • 1.2 x86 64-8.1.0-release-posix-seh-rt v6-rev0.7z
 • 1. Setting up the programming environment
 • 2. Introduction to C++
 • 3. Data types in C++
 • 4. Conditional Statements in C++
 • 5. Looping statements in C++
 • 6. Functions and its types
 • 7. Time and Space complexity
 • 8. Practice lab section 1
 • 9. Pattern programs.html

 • 2. Containers in C++
 • 1. Components of C++ STL and arrays
 • 2. Pairs, vectors and iterators
 • 3. List, stack, queue, deque, Priority queue
 • 4. Set, multiset, unordered set
 • 5. Map, multimap, unordered map
 • 6. Linked List
 • 7. Helpful functions in C++
 • 8. Practice lab section 2
 • 9. Practice programs.html

 • 3. Recursion and Binary Search
 • 1. Recursion introduction
 • 2. Example of recursion
 • 3. Binary Search intution using recursion
 • 4. Practice programs.html

 • 4. Sorting Algorithms
 • 1. Bubble sort implementation
 • 2. Time and space complexities of Bubble sort
 • 3. Selection sort implementation
 • 4. Time and space complexities of Selection sort
 • 5. Insertion sort implementation
 • 6. Time and space complexities of Insertion sort
 • 7. Merge sort implementation
 • 8. Time and space complexities of merge sort
 • 9. Practice assignment.html

 • 5. Dynamic programming
 • 1. Introduction to dynamic programming
 • 2. Dynamic programming on 1D array
 • 3. Dynamic programming on 2D arrays
 • 4. Practice assignment.html

 • 6. Graphs and Tree data structures
 • 1. Introduction to trees
 • 2. Types of Trees
 • 3. Graphs and its terminologies
 • 4. Storing graphs in memory
 • 5. Traversal techniques in graphs
 • 6. Practice assignment.html
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 17405
  حجم: 1410 مگابایت
  مدت زمان: 367 دقیقه
  تاریخ انتشار: 13 مرداد 1402
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید