در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

Labnaf Part 2: Modeling with Labnaf – The Basics

24,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

Modeling with Labnaf - The Basics


1. Introduction
 • 1. Introduction
 • 2.1 Hands-ons Solutions.html
 • 2.2 Resources needed for hands-ons.html
 • 2. Resources for hands-on.html
 • 3. Views and viewpoints - Quick reminder
 • 4. Optimizing the user interface for Labnaf
 • 5. Creating diagrams to represent structure
 • 6. Creating diagrams to represent connections
 • 7. Naming diagrams
 • 8. Changing the type of an existing diagram
 • 9. Managing connectors visibility on diagrams
 • 10. Accessing elements and connectors not visible in the toolbox
 • 11. Aligning the structure of elements in the browser
 • 12. Creating one new element
 • 13. Creating multiple elements in a row
 • 14. Creating a new connector
 • 15. Preventing undesired connectors to appear on a diagram
 • 16. Generating connectors for child elements
 • 17. Portfolios and catalogs
 • 18. Creating catalog packages
 • 19. Content lifecycle
 • 20. Content lifecycle - Hands-on
 • 21. Creating an alternative version of an architecture solution
 • 22. Merging redundant items
 • 23. Where to model what content
 • 24. The canonical folder structure
 • 25. How productivity tools use this content organization

 • 2. Conclusions
 • 1. Conclusions

 • 3. BONUS
 • 1. Labnaf Resources.html