وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Jetpack Compose Modern App development using latest tech

سرفصل های دوره

Jetpack Compose, Coroutines, Flows, Retrofit, Hilt DI, Room database, Navigation, BottomNavBar and lots more


1 - Introduction
 • 1 - 1-1-Introduction.pptx
 • 1 - Introduction

 • 2 - Project setup
 • 2 - 2-1-Section-overview.pptx
 • 2 - Section overview
 • 3 - gradle config files.html
 • 4 - ComicsLibrary.zip
 • 4 - Project setup
 • 4 - github repo.zip
 • 5 - api key config.html
 • 6 - Getting the api keys

 • 3 - Compose Navigation
 • 7 - 3-1-Section-overview.pptx
 • 7 - Section overview
 • 8 - 3-2-Jetpack-Compose-Navigation.pptx
 • 8 - Jetpack Compose Navigation
 • 9 - Dummy screen composables
 • 10 - NavHost and Scaffold
 • 11 - Vector assets
 • 12 - BottomNavBar

 • 4 - Api communication Retrofit and Hilt
 • 13 - 4-1-Section-overview.pptx
 • 13 - Section overview
 • 14 - 4-2-Retrofit.pptx
 • 14 - Retrofit and Api
 • 15 - 4-3-Hilt.pptx
 • 15 - Hilt
 • 16 - Character response data type.html
 • 17 - Api query
 • 18 - Api service and standard parameters
 • 19 - NetworkResultkt.html
 • 20 - ApiRepo
 • 21 - AndroidManifestxml configuration
 • 22 - Hilt implementation

 • 5 - ViewModel
 • 23 - 5-1-Section-overview.pptx
 • 23 - Section overview
 • 24 - LibraryViewModel
 • 25 - LibraryScreenkt.html
 • 26 - Library UI

 • 6 - Database setup
 • 27 - 6-1-Section-overview.pptx
 • 27 - Section overview
 • 28 - 6-2-Room-database.pptx
 • 28 - Room database
 • 29 - Add Character data type
 • 30 - Character DAO
 • 31 - Database setup
 • 32 - Update Hilt

 • 7 - Character detail screen
 • 33 - 7-1-Section-overview.pptx
 • 33 - Section overview
 • 34 - Retrieve single character functionality
 • 35 - CharacterDetailScreenkt.html
 • 36 - Character detail screen
 • 37 - CollectionDbViewModel
 • 38 - Update detail screen UI
 • 39 - CollectionScreenkt.html
 • 40 - Collection screen

 • 8 - Adding notes
 • 41 - 8-1-Section-overview.pptx
 • 41 - Section overview
 • 42 - Note data types
 • 43 - NoteDao
 • 44 - Update collection database
 • 45 - Update ViewModel
 • 46 - CollectionScreenkt.html
 • 47 - Update the UI

 • 9 - Connectivity monitoring
 • 48 - 9-1-Section-overview.pptx
 • 48 - Section overview
 • 49 - SingletonHolder.html
 • 50 - Connectivity manager
 • 51 - Update the UI

 • 10 - Conclusion
 • 52 - 10-1-conclusion.pptx
 • 52 - Conclusion
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 7893
  حجم: 1770 مگابایت
  مدت زمان: 230 دقیقه
  تاریخ انتشار: 19 اسفند 1401
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید