در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

JavaScript: Web Workers

24,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

Web Workers is one of the most underrated APIs on the web. It brings multithreading—the ability to execute multiple tasks simultaneously—to JavaScript. Multithreading with web workers can enhance the performance of complex apps with resource-intense code. This course show how to run parallel tasks with web workers and communicate those threads back to the main UI thread. Instructor Maximiliano Firtman explores the APIs for dedicated web workers and shared web workers, which allow you to share threads between browser tabs. The majority of the lessons use Vanilla JavaScript, which allows you to explore the full potential of the technology, but in the final chapter, Maximiliano also introduces some libraries and frameworks specifically designed for developing with web workers.


01 - Introduction
 • 01 - Increase web performance with web workers
 • 02 - What you should know

 • 02 - 1. Threading in JavaScript
 • 01 - The problem with JavaScript and threads
 • 02 - Execute CPU-intense operations
 • 03 - How the browser works with threads
 • 04 - The workers family

 • 03 - 2. Working with Web Workers
 • 01 - Create a dedicated worker
 • 02 - Life cycle of a dedicated worker
 • 03 - Create a shared worker
 • 04 - Life cycle of a shared worker
 • 05 - Creating subworkers
 • 06 - Import external scripts
 • 07 - Create basic workers
 • 08 - Debug with browser dev tools

 • 04 - 3. Communication and Security
 • 01 - Send messages to dedicated workers
 • 02 - Improve the performance of our app
 • 03 - Update progress and import scripts
 • 04 - Send messages to shared workers
 • 05 - Copy vs. transferable objects
 • 06 - Handle worker errors

 • 05 - 4. Libraries, Frameworks, and Ideas
 • 01 - Libraries for web workers
 • 02 - Decoding images
 • 03 - WorkerDOM project
 • 04 - OffscreenCanvas

 • 06 - Conclusion
 • 01 - Next steps