در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

JavaScript: Scope

24,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

JavaScript scope determines how variables can be accessed throughout your code. There are two scopes: global and local. Global variables are accessible from anywhere; local variables are accessible only from within the function or block the variables are declared. Scope can be confusing, especially when factors such as hoisting and closures enter the mix. This course provides a thorough introduction to the scope options for JavaScript variables, alongside challenges that help you practice what you've learned. LinkedIn Learning instructor Emmanuel Henri helps you properly scope your variables, mitigate the effects of hoisting, and declare local variables inside non-function code such as if statements using block scope.


01 - Introduction
 • 01 - Learn how to properly scope your variables
 • 02 - Course prerequisites

 • 02 - 1. Introduction to Variable Scope
 • 01 - Setup for this course
 • 02 - What is scope in JavaScript
 • 03 - What are closures
 • 04 - The different types of scope
 • 05 - Hoisting explained

 • 03 - 2. Global Variables
 • 01 - What are global variables
 • 02 - Challenge Define global variable
 • 03 - Solution Define global variable

 • 04 - 3. Local Variables
 • 01 - What are local variables
 • 02 - Challenge Define local variable
 • 03 - Solution Define local variable

 • 05 - 4. Block-Scoped Variables
 • 01 - What are block-scoped variables
 • 02 - Explore block-scoped variables with code
 • 03 - Challenge Define letconst variables
 • 04 - Solution Define letconst variables

 • 06 - Conclusion
 • 01 - Next steps