وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Javascript For People In a Hurry: Project-Based Flash Course

سرفصل های دوره

Learn Javascript Today From Beginner to Advanced by Completing a Challenging Real-Life Project


1. Getting Started With Javascript
 • 1. Presentation of The Project & Useful Tips
 • 2.1 Download the source code.html
 • 2. How to Open the Project
 • 3. How to Run Javascript Code
 • 4. Using Script Tags
 • 5. Running Javascript Code.html
 • 6. Javascript Syntax
 • 7. DOM Document Object Model
 • 8. Interacting with HTML Elements
 • 9. More Select Methods
 • 10. Manipulate HTML elements.html
 • 11. CSS Manipulation
 • 12. HTML & CSS Manipulation.html
 • 13. Events
 • 14. Project Open & Close the Menu

 • 2. Javascript Basics - Variables & Data Types
 • 1. Variables
 • 2. Variable Naming Rules & Best Practices
 • 3. Variable Naming Rules & Best Practices.html
 • 4. Data Types - Introduction
 • 5. Data Types Strings
 • 6. Data Types Numbers
 • 7. Project The Greeting Section
 • 8. Project Replacing Dynamic Values in the Greeting Message
 • 9. Data Types Arrays
 • 10. Data Types Objects
 • 11. Data Types Booleans
 • 12. Data Types Null & Undefined
 • 13. Data Types.html

 • 3. Javascript Basics - Functions, Loops & Conditionals
 • 1. Functions
 • 2. Project The Temperature Switch
 • 3. KM to Miles Conversion.html
 • 4. Conditionals
 • 5. Date & Time
 • 6. Project The Local Time Section
 • 7. Set Timeout and Set Interval
 • 8. Pad Start for Formatting the Clock
 • 9. Loops For & For in
 • 10. Project The Image Gallery
 • 11. The forEach Loop
 • 12. Project The Gallery Main Image
 • 13. Project The Gallery Thumbnails

 • 4. Intermediate Javascript
 • 1. Ternary Conditionals
 • 2. Project The Gallery Functionality
 • 3. Project The Greeting Title
 • 4. Code Organization & Best Practices
 • 5. Project The Products Section
 • 6. Project Populating the Products Section (Part 1)
 • 7. Project Populating the Products Section (Part 2)
 • 8. The Array Filter Method
 • 9. Project The Product Filter Labels
 • 10. Project The Product Filter Functionality
 • 11. Project The Footer Section

 • 5. Advanced Javascript
 • 1. Navigator for Geolocation
 • 2. Arrow Functions
 • 3. HTTP Requests
 • 4. The Fetch Method
 • 5. Project The Weather Map API
 • 6. Project Generating the Weather Text
 • 7.1 Download the final project.html
 • 7. Error Handling - Try & Catch
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 7891
  حجم: 3231 مگابایت
  مدت زمان: 362 دقیقه
  تاریخ انتشار: 19 اسفند 1401
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید