وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Introduction to AWS Automation Tools

سرفصل های دوره

Automating in AWS can improve productivity and efficiency, helping to reduce cost. In this course, instructor Mark Wilkins introduces the fundamentals of automation and the benefits. He then introduces AWS tools that admins need to be familiar with in order to automate workloads on AWS, leading you through foundational lessons as well as hands-on demos. After completing this course, you will be ready for more in-depth courses diving into these tools.


01 - Introduction
 • 01 - What you need to know
 • 02 - Achieving operational excellence

 • 02 - 1. Administration Toolbox
 • 01 - Managing multiple AWS accounts
 • 02 - Demo Review AWS organizations
 • 03 - AWS Lambda
 • 04 - Demo AWS Lambda automation with S3 storage
 • 05 - AWS Systems Manager
 • 06 - Demo AWS Systems Manager
 • 07 - AWS CloudFormation
 • 08 - Demo CloudFormation and AWS Infrastructure
 • 09 - AWS CloudWatch
 • 10 - Demo Metrics, alarms, and SNS notifications

 • 03 - 2. Automating Network Infrastructure
 • 01 - Automating VPC creation
 • 02 - Amazon VPC IP Address Manager
 • 03 - Demo Amazon VPC IP Address Manager
 • 04 - VPC Flow Logs
 • 05 - Demo VPC Flow Logs
 • 06 - AWS CloudTrail
 • 07 - Demo Custom trails
 • 08 - Amazon GuardDuty
 • 09 - Demo Amazon GuardDuty

 • 04 - 3. Automating Compute
 • 01 - EC2 metrics and alarms
 • 02 - Demo EC2 instance metrics and alarms
 • 03 - Launch templates
 • 04 - EC2 Image Builder
 • 05 - Demo EC2 Image Builder
 • 06 - EC2 Auto Scale
 • 07 - Demo EC2 Auto Scale

 • 05 - 4. Automating Storage Management
 • 01 - Amazon S3 object management
 • 02 - Demo S3 management
 • 03 - Amazon EBS snapshot management
 • 04 - Demo EBS snapshot management
 • 05 - AWS Backup
 • 06 - Demo AWS Backup setup

 • 06 - 5. Automating Workload Security
 • 01 - AWS Config
 • 02 - Demo AWS Config rules
 • 03 - AWS Macie
 • 04 - Demo Amazon Macie and S3
 • 05 - AWS Lambda
 • 06 - AWS Inspector
 • 07 - AWS Security Hub
 • 08 - Demo AWS Security Hub

 • 07 - Conclusion
 • 01 - Continue your journey
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 20480
  حجم: 307 مگابایت
  مدت زمان: 150 دقیقه
  تاریخ انتشار: 15 مهر 1402

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید