در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

Introduction to Amazon Braket: Quantum Computing on AWS

24,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

Are you looking to get up and running with quantum computing? Why not take advantage of an enterprise cloud services provider like AWS to help speed up your scientific research and push your skills to the next level? In this course, instructor Vicky Seno shows you how to get started with quantum computing with Amazon Braket, a fully managed quantum service from AWS that lets you access many different types of quantum hardware from the built-in Jupyter Notebook with the preinstalled Amazon Braket SDK.

Learn how to quickly deploy Amazon Bracket managed services to code and run your first quantum circuit. Explore the history and core concepts of quantum computing with a brief introduction to some of its most important linguistic constructs. Along the way, Vicky gives hands-on interactive training demos on best practices for building, testing, running, and analyzing quantum algorithms as well as enabling Amazo Braket services like devices, notebooks, jobs, and tasks.


01 - Introduction
 • 01 - Welcome to Amazon Braket

 • 02 - 1. Basics of Quantum Computing
 • 01 - What is quantum computing
 • 02 - Potential of quantum
 • 03 - Quantum computing in industry
 • 04 - Quantum computing vs. classical computing
 • 05 - Status of quantum computing today
 • 06 - Understanding quantum language

 • 03 - 2. Amazon Braket
 • 01 - Understanding Amazon Braket
 • 02 - Features of Amazon Braket
 • 03 - How does Amazon Braket work
 • 04 - Supported hardware
 • 05 - AWS integration
 • 06 - Hybrid jobs

 • 04 - 3. Demonstrating Amazon Braket
 • 01 - Getting started with Amazon Braket
 • 02 - Create a notebook
 • 03 - Coding Hello World
 • 04 - Submitting an Amazon Bracket job
 • 05 - Viewing Amazon Braket results
 • 06 - Monitoring tasks in Amazon Braket
 • 07 - Cleaning up

 • 05 - Conclusion
 • 01 - Thank you