وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Image Processing | OpenCV

سرفصل های دوره

Master OpenCV: Unlock the Power of Computer Vision & Image Processing


1 - Introduction
 • 1 - Introduction

 • 2 - Basic Modules in OpenCV
 • 2 - Reading and writing an image
 • 2 - birds.zip
 • 2 - reading-image.txt
 • 2 - writing-image.txt
 • 3 - Color transformations
 • 3 - birds.zip
 • 3 - color-transformation.txt
 • 4 - Addition and Subtraction Arithmetic Operations of images
 • 4 - color-transformation.txt
 • 4 - image1.zip
 • 4 - image2.zip
 • 5 - Bitwise Operations And Or Not Xor

 • 3 - Image Manipulation
 • 6 - Image Flip Rotation Brightness
 • 6 - image-flipping.txt
 • 6 - image-flipping-brightness.zip
 • 6 - image-rotation.txt
 • 6 - image-rotation.zip
 • 6 - increasing-brightness.txt
 • 7 - Image Resizing
 • 7 - image-resizing.txt
 • 7 - image-resizing.zip
 • 8 - Image Blurring
 • 8 - image-blurring.txt
 • 8 - image-blurring.zip

 • 4 - Image Enhancement
 • 9 - Image Enhancement
 • 9 - image-enhancement.txt
 • 9 - image-enhancement.zip

 • 5 - Noising and Denoising models
 • 10 - Noising and Denoising models
 • 10 - denoising-model1.txt
 • 10 - denoising-model2.txt
 • 10 - denoising-model3.txt
 • 10 - noising-denoising.zip
 • 10 - noising-model-1.txt
 • 10 - noising-model-2.txt

 • 6 - Morphological Processing Algorithms
 • 11 - Understanding morphological processing
 • 12 - Dilation and Erosion
 • 12 - erosion-and-dilation.txt
 • 12 - erosion-dilation.zip
 • 13 - Opening and Closing
 • 13 - morphological-closing.txt
 • 13 - morphological-opening.txt
 • 13 - morphological-opening-and-closing.zip
 • 14 - Boundary Extraction and Region Filling
 • 14 - boundary-extraction.txt
 • 14 - boundary-extraction.zip
 • 14 - region-filling.txt
 • 14 - region-filling.zip
 • 15 - Convex Hull and Finding Contours
 • 15 - convex-hull.txt
 • 15 - convex-hull.zip
 • 15 - finding-contours.txt
 • 15 - finding-contours.zip

 • 7 - Image Segmentation
 • 16 - Image Segmentation
 • 16 - image-segmentation-edge-and-threshold-based.zip
 • 16 - image-segmentation-edge-based.txt
 • 16 - image-segmentation-threshold-based.txt

 • 8 - ImageFeatures Descriptors
 • 17 - Understanding Descriptors
 • 18 - LBP and Wavelet Feature Extraction
 • 18 - image-descriptor-LBP.txt
 • 18 - image-descriptor-lbp-wavelet.zip
 • 18 - image-descriptor-wavelet.txt
 • 19 - Color Histogram
 • 19 - color-histogram.txt
 • 19 - color-histogram.zip

 • 9 - Open CV and Deep Learning Building a Tumor Detection Model
 • 20 - Deep-learning-Brain-tumor-classification.txt
 • 20 - Open CV and Deep Learning Building a Tumor Detection Model
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 17120
  حجم: 727 مگابایت
  مدت زمان: 124 دقیقه
  تاریخ انتشار: 11 مرداد 1402
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید